Ngày Nay Chúa Phục Sinh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 04:50, ngày 14 tháng 2 năm 2020 của Admin3 (Thảo luận | đóng góp) (→‎Lời Việt)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Christ, the Lord, Is Risen
  • Lời: Charles Wesley
  • Nhạc: Lyra Davidica

Lời Anh

Christ, the Lord, Is Risen
1. Christ the Lord is ris’n today, Alleluia!
Sons of men and angels say, Alleluia!
Raise your joys and triumphs high, Alleluia!
Sing, ye heav’ns, and earth, reply, Alleluia!
2. Lives again our glorious King, Alleluia!
Where, O death, is now thy sting? Alleluia!
Once He died our souls to save, Alleluia!
Where thy victory, O grave? Alleluia!
3. Love’s redeeming work is done, Alleluia!
Fought the fight, the battle won, Alleluia!
Death in vain forbids His rise, Alleluia!
Christ hath opened paradise, Alleluia!
4. Soar we now where Christ hath led, Alleluia!
Foll’wing our exalted Head, Alleluia!
Made like Him, like Him we rise, Alleluia!
Ours the cross, the grave, the skies, Alleluia!

Lời Việt

Ngày Nay Chúa Phục Sinh
1. Ngày nay Chúa phục sinh phước bấy, Ha-lê-lu-gia!
Người thiên sứ reo lên như vậy, Ha-lê-lu-gia!
Cùng dâng khải hoàn ca chúc khánh, Ha-lê-lu-gia!
Thiên cung hát, địa hạt ứng thanh, Ha-lê-lu-gia!
2. Kìa, Vua sống lại vinh hiển bấy, Ha-lê-lu-gia!
Nọc sự chết nay đâu rồi mày? Ha-lê-lu-gia!
Một phen chết Ngài chuộc chu đáo, Ha-lê-lu-gia!
Sự thắng của phần mộ ở đâu? Ha-lê-lu-gia!
3. Nhờ ơn Chúa dìu ta bước tới, Ha-lê-lu-gia!
Kịp chơn Đấng tôn vinh đời đời, Ha-lê-lu-gia!
Phục sinh giống Ngài thân biến hóa, Ha-lê-lu-gia!
Thật giống Chúa từ mồ bước ra, Ha-lê-lu-gia!

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo