Lạy Chúa! Đây Nầy Lòng Tan Vỡ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Tựa đề: Lạy Chúa Đây Lòng Tan Vỡ
  • Lời: MS. Lê Ngọc Vinh
  • Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh


Lạy Chúa Đây Lòng Tan Vỡ
1. Lạy Chúa ôi, cúi xin Ngài
Xót thương con thứ tha lỗi lầm
Đây lòng hoàn toàn tan vỡ
Xin Ngài ngự trị quản cai
Cầu Cha thay lòng tươi mới
Ban Đức Thánh Linh cho đầy dẫy
Cầu xin Cha hằng giúp sức
Con tiến bước luôn trên đường Ngài


2. Lạy Chúa ôi, cúi xin Ngài
Biến nên con hữu ích cho Ngài
Sẵn sàng chịu mọi thử thách
Trau dồi, rèn luyện nung đúc
Cầu xin Cha dùng con mãi
Đưa dắt sanh linh quay về Chúa
Nguyện Danh Cha truyền bá khắp
Muôn nước muôn dân tôn thờ NgàiTài Liệu Tham Khảo