Khác biệt giữa các bản “Lê Ngọc Vinh”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 38: Dòng 38:
 
#[[Bình_An_Trong_Jesus/Vui Lên Và Hy Vọng | Vui Lên Và Hy Vọng]]
 
#[[Bình_An_Trong_Jesus/Vui Lên Và Hy Vọng | Vui Lên Và Hy Vọng]]
 
#[[Chỉ_Còn_Chúa_Trong_Cuộc_Đời/Xuân Bất Diệt | Xuân Bất Diệt]]
 
#[[Chỉ_Còn_Chúa_Trong_Cuộc_Đời/Xuân Bất Diệt | Xuân Bất Diệt]]
 
 
 
 
  
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==

Phiên bản lúc 23:51, ngày 10 tháng 7 năm 2020

Sơ Lược Tiểu Sử

Tuyển Tập

Ca Khúc

 1. Chỉ_Còn_Chúa_Trong_Cuộc_Đời/Ai Bên Đường
 2. Bình An Trong Jesus
 3. Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời
 4. Chúa Đứng Bên Ta
 5. Chúa Luôn Bên Tôi
 6. Chứng Nhân Của Jesus
 7. Duyên Lành Do Chúa
 8. Đầy Dẫy Trong Con
 9. Đời Có Jesus
 10. Đồi Gô-gô-tha
 11. Halellujah
 12. Hỡi Người Ít Đức Tin
 13. Hỡi Người Mệt Mỏi Và Gánh Nặng
 14. Hơn Đại Dương Sâu Thẳm
 15. Jesus, Hầm Trú Ẩn Kiên Cố
 16. Jesus Sống
 17. Một Mình Với Chúa
 18. Mừng Xuân Mới
 19. Nắm Chặt Lời Hứa
 20. Ngày Mai Thuộc Chúa
 21. Qua Bao Thăng Trầm
 22. Vui Lên Và Hy Vọng
 23. Xuân Bất Diệt

Tài Liệu Tham Khảo