Khác biệt giữa các bản “Lê Ngọc Vinh”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 16: Dòng 16:
  
 
#[[Chỉ_Còn_Chúa_Trong_Cuộc_Đời/Ai Bên Đường]]
 
#[[Chỉ_Còn_Chúa_Trong_Cuộc_Đời/Ai Bên Đường]]
#[[Bình_An_Trong_Jesus//Bình An Trong Jesus | Bình An Trong Jesus]]
+
#[[Bình_An_Trong_Jesus/Bình An Trong Jesus | Bình An Trong Jesus]]
 
#[[Chỉ_Còn_Chúa_Trong_Cuộc_Đời/Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời | Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời]]
 
#[[Chỉ_Còn_Chúa_Trong_Cuộc_Đời/Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời | Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời]]
 
#[[Chúa Đứng Bên Ta]]
 
#[[Chúa Đứng Bên Ta]]
Dòng 22: Dòng 22:
 
#[[Chỉ_Còn_Chúa_Trong_Cuộc_Đời/Chứng Nhân Của Jesus | Chứng Nhân Của Jesus]]
 
#[[Chỉ_Còn_Chúa_Trong_Cuộc_Đời/Chứng Nhân Của Jesus | Chứng Nhân Của Jesus]]
 
#[[Chỉ_Còn_Chúa_Trong_Cuộc_Đời/Duyên Lành Do Chúa | Duyên Lành Do Chúa]]
 
#[[Chỉ_Còn_Chúa_Trong_Cuộc_Đời/Duyên Lành Do Chúa | Duyên Lành Do Chúa]]
#[[Chỉ_Còn_Chúa_Trong_Cuộc_Đời//Đầy Dẫy Trong Con | Đầy Dẫy Trong Con]]
+
#[[Chỉ_Còn_Chúa_Trong_Cuộc_Đời/Đầy Dẫy Trong Con | Đầy Dẫy Trong Con]]
 
#[[Bình_An_Trong_Jesus/Đời Có Jesus | Đời Có Jesus]]
 
#[[Bình_An_Trong_Jesus/Đời Có Jesus | Đời Có Jesus]]
 
#[[Bình_An_Trong_Jesus/Đồi Gô-gô-tha | Đồi Gô-gô-tha]]
 
#[[Bình_An_Trong_Jesus/Đồi Gô-gô-tha | Đồi Gô-gô-tha]]

Phiên bản lúc 23:48, ngày 10 tháng 7 năm 2020

Sơ Lược Tiểu Sử

Tuyển Tập

Ca Khúc

 1. Chỉ_Còn_Chúa_Trong_Cuộc_Đời/Ai Bên Đường
 2. Bình An Trong Jesus
 3. Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời
 4. Chúa Đứng Bên Ta
 5. Chúa Luôn Bên Tôi
 6. Chứng Nhân Của Jesus
 7. Duyên Lành Do Chúa
 8. Đầy Dẫy Trong Con
 9. Đời Có Jesus
 10. Đồi Gô-gô-tha
 11. Halellujah
 12. Bình_An_Trong_Jesus/Hỡi Người Ít Đức Tin
 13. Hỡi Người Mệt Mỏi Và Gánh Nặng
 14. Hơn Đại Dương Sâu Thẳm
 15. Jesus, Hầm Trú Ẩn Kiên Cố
 16. Jesus Sống
 17. Một Mình Với Chúa
 18. Mừng Xuân Mới
 19. Nắm Chặt Lời Hứa
 20. Ngày Mai Thuộc Chúa
 21. Qua Bao Thăng Trầm
 22. Vui Lên Và Hy Vọng
 23. Xuân Bất DiệtTài Liệu Tham Khảo