Khác biệt giữa các bản “Lê Ngọc Vinh”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 15: Dòng 15:
 
==Ca Khúc==
 
==Ca Khúc==
  
#[[Ai Bên Đường]]
+
#[[Chỉ_Còn_Chúa_Trong_Cuộc_Đời/Ai Bên Đường]]
 
#[[/Bình An Trong Jesus | Bình An Trong Jesus]]
 
#[[/Bình An Trong Jesus | Bình An Trong Jesus]]
#[[/Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời | Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời]]
+
#[[Chỉ_Còn_Chúa_Trong_Cuộc_Đời/Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời | Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời]]
 
#[[Chúa Đứng Bên Ta]]
 
#[[Chúa Đứng Bên Ta]]
#[[/Chúa Luôn Bên Tôi | Chúa Luôn Bên Tôi]]
+
#[[Chỉ_Còn_Chúa_Trong_Cuộc_Đời/Chúa Luôn Bên Tôi | Chúa Luôn Bên Tôi]]
#[[/Chứng Nhân Của Jesus | Chứng Nhân Của Jesus]]
+
#[[Chỉ_Còn_Chúa_Trong_Cuộc_Đời/Chứng Nhân Của Jesus | Chứng Nhân Của Jesus]]
#[[/Duyên Lành Do Chúa | Duyên Lành Do Chúa]]
+
#[[Chỉ_Còn_Chúa_Trong_Cuộc_Đời/Duyên Lành Do Chúa | Duyên Lành Do Chúa]]
 
#[[/Đời Có Jesus | Đời Có Jesus]]
 
#[[/Đời Có Jesus | Đời Có Jesus]]
 
#[[/Đồi Gô-gô-tha | Đồi Gô-gô-tha]]
 
#[[/Đồi Gô-gô-tha | Đồi Gô-gô-tha]]
#[[/Halelugia |Halellujah]]
+
#[[Chỉ_Còn_Chúa_Trong_Cuộc_Đời/Halelugia |Halellujah]]
 
#[[Hỡi Người Ít Đức Tin]]
 
#[[Hỡi Người Ít Đức Tin]]
 
#[[/Hỡi Người Mệt Mỏi Và Gánh Nặng | Hỡi Người Mệt Mỏi Và Gánh Nặng]]
 
#[[/Hỡi Người Mệt Mỏi Và Gánh Nặng | Hỡi Người Mệt Mỏi Và Gánh Nặng]]
Dòng 30: Dòng 30:
 
#[[/Jesus, Hầm Trú Ẩn Kiên Cố | Jesus, Hầm Trú Ẩn Kiên Cố]]
 
#[[/Jesus, Hầm Trú Ẩn Kiên Cố | Jesus, Hầm Trú Ẩn Kiên Cố]]
 
#[[/Jesus Sống | Jesus Sống]]
 
#[[/Jesus Sống | Jesus Sống]]
#[[/Một Mình Với Chúa | Một Mình Với Chúa]]
+
#[[Chỉ_Còn_Chúa_Trong_Cuộc_Đời/Một Mình Với Chúa | Một Mình Với Chúa]]
#[[/Mừng Xuân Mới | Mừng Xuân Mới]]
+
#[[Chỉ_Còn_Chúa_Trong_Cuộc_Đời/Mừng Xuân Mới | Mừng Xuân Mới]]
 
#[[Nắm Chặt Lời Hứa]]
 
#[[Nắm Chặt Lời Hứa]]
 
#[[Chỉ_Còn_Chúa_Trong_Cuộc_Đời/Ngày_Mai_Thuộc_Chúa | Ngày Mai Thuộc Chúa]]
 
#[[Chỉ_Còn_Chúa_Trong_Cuộc_Đời/Ngày_Mai_Thuộc_Chúa | Ngày Mai Thuộc Chúa]]
#[[/Qua Bao Thăng Trầm | Qua Bao Thăng Trầm]]
+
#[[Chỉ_Còn_Chúa_Trong_Cuộc_Đời/Qua Bao Thăng Trầm | Qua Bao Thăng Trầm]]
 
#[[/Vui Lên Và Hy Vọng | Vui Lên Và Hy Vọng]]
 
#[[/Vui Lên Và Hy Vọng | Vui Lên Và Hy Vọng]]
#[[/Xuân Bất Diệt | Xuân Bất Diệt]]
+
#[[Chỉ_Còn_Chúa_Trong_Cuộc_Đời/Xuân Bất Diệt | Xuân Bất Diệt]]
  
  

Phiên bản lúc 23:45, ngày 10 tháng 7 năm 2020

Sơ Lược Tiểu Sử

Tuyển Tập

Ca Khúc

 1. Chỉ_Còn_Chúa_Trong_Cuộc_Đời/Ai Bên Đường
 2. Bình An Trong Jesus
 3. Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời
 4. Chúa Đứng Bên Ta
 5. Chúa Luôn Bên Tôi
 6. Chứng Nhân Của Jesus
 7. Duyên Lành Do Chúa
 8. Đời Có Jesus
 9. Đồi Gô-gô-tha
 10. Halellujah
 11. Hỡi Người Ít Đức Tin
 12. Hỡi Người Mệt Mỏi Và Gánh Nặng
 13. Hơn Đại Dương Sâu Thẳm
 14. Jesus, Hầm Trú Ẩn Kiên Cố
 15. Jesus Sống
 16. Một Mình Với Chúa
 17. Mừng Xuân Mới
 18. Nắm Chặt Lời Hứa
 19. Ngày Mai Thuộc Chúa
 20. Qua Bao Thăng Trầm
 21. Vui Lên Và Hy Vọng
 22. Xuân Bất DiệtTài Liệu Tham Khảo