Khác biệt giữa các bản “Lê Ngọc Vinh”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 12: Dòng 12:
 
:*[[Niềm Vui Bất Tận]]
 
:*[[Niềm Vui Bất Tận]]
 
:*[[Tôi Tìm Được Jesus]]
 
:*[[Tôi Tìm Được Jesus]]
 +
 +
==Ca Khúc==
 +
 +
#[[/Bình An Trong Jesus | Bình An Trong Jesus]]
 +
#[[Chúa Đứng Bên Ta]]
 +
#[[/Đời Có Jesus | Đời Có Jesus]]
 +
#[[/Đồi Gô-gô-tha | Đồi Gô-gô-tha]]
 +
#[[Hỡi Người Ít Đức Tin]]
 +
#[[/Hỡi Người Mệt Mỏi Và Gánh Nặng | Hỡi Người Mệt Mỏi Và Gánh Nặng]]
 +
#[[/Hơn Đại Dương Sâu Thẳm | Hơn Đại Dương Sâu Thẳm]]
 +
#[[/Jesus, Hầm Trú Ẩn Kiên Cố | Jesus, Hầm Trú Ẩn Kiên Cố]]
 +
#[[/Jesus Sống | Jesus Sống]]
 +
 +
#[[Nắm Chặt Lời Hứa]]
 +
#[[/Vui Lên Và Hy Vọng | Vui Lên Và Hy Vọng]]
 +
 +
 +
  
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==

Phiên bản lúc 23:21, ngày 10 tháng 7 năm 2020