Khác biệt giữa các bản “Khải Huyền”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 
Dòng 42: Dòng 42:
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
:* [[Khải_Huyền]]
+
:* [[Khải Huyền]]
:* [[Khải_Huyền: Chương 1]]
+
:* [[Khải Huyền: Chương 1]]
 
:* Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)
 
:* Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]

Bản hiện tại lúc 20:24, ngày 30 tháng 9 năm 2020

Khái Quát

Nội Dung

Sách Khải Huyền gồm 22 chương. Nội dung của các chương như sau:

Tài Liệu