HỠI CHÚA! MỜI NGÀI NGỰ ĐẾN

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Hỡi Chúa, Mời Ngài Ngự Đến
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Hỡi Chúa, Mời Ngài Ngự Đến
Hỡi Chúa Giê xu mời Ngài ngự đến nơi đây
Lòng con cất tiếng ca ngợi khen danh Chúa chí cao
Hỡi Chúa Giê xu mời Ngài ngự đến nơi đây
Lòng con cất tiếng ca ngợi khen danh Chúa chí cao
Cùng giơ cánh tay lên
Ngợi khen suy tôn Chúa yêu thương
Quỳ gối trước ngôi cao thờ lạy suy tôn Chúa chí cao

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo