Hãy Tin, Đừng Sợ!

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Hãy Tin, Đừng Sợ!
  • Lời: Trần Thượng Trí
  • Nhạc: Trần Thượng Trí

Lời Ca

Hãy Tin, Đừng Sợ!
1. Cuộc đời đảo điên sao triền miên giông tố,
Chúa ơi cay đắng nước mắt nhỏ đôi dòng,
Này tiếng Chúa phán: Chớ lo đừng sợ!
Hãy tin tay Ta đưa đến bến bờ.
Ngục tù tối tăm qua nhiều năm gian khó,
Tiếng kêu van Chúa xin chớ bỏ chiên Ngài.
Này tiếng Chúa phán: Chớ lo đừng sợ!
Hãy tin tay Ta đưa đến bến bờ.
Điệp Khúc:
Trong ánh sáng Chúa chúng tôi thấy sự sáng,
Tín trung vững một lòng Chúa ở cùng ta luôn.
Ta đi gieo Tin Lành sự sống, tình yêu, chân lý, sự sáng hiển vinh,
Chúa ban mão triều nơi thiên đình.
2. Nghẹt ngòi Chúa ơi chim trời ăn hạt giống,
Biết bao chiên Chúa theo nước cuốn xuôi dòng,
Này tiếng Chúa phán: Chớ lo đừng sợ!
Hãy tin tay Ta đưa đến bến bờ.
Cuộc đời khó khăn lo bữa ăn manh áo,
Tiếng kêu van Chúa nước mắt chảy đêm ngày.
Này tiếng Chúa phán: Chớ lo đừng sợ!
Hãy tin tay Ta đưa đến bến bờ.

Tài Liệu Tham Khảo