Khác biệt giữa các bản “Gánh Lúa Về”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: Bringing In The Sheaves *Lời: *Nhạc: *Tài Liệu: ==Lời Anh== :'''Bringing In The Sheaves ''' :1. Sowing in…”)
 
Dòng 3: Dòng 3:
 
*Nguyên tác: Bringing In The Sheaves  
 
*Nguyên tác: Bringing In The Sheaves  
  
*Lời:  
+
*Lời: Knowles Shaw, 1874
  
*Nhạc:  
+
*Nhạc: George A. Minor, 1880
  
 
*Tài Liệu:
 
*Tài Liệu:

Phiên bản lúc 04:28, ngày 2 tháng 11 năm 2014

Tác Giả

  • Nguyên tác: Bringing In The Sheaves
  • Lời: Knowles Shaw, 1874
  • Nhạc: George A. Minor, 1880
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Bringing In The Sheaves
1. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness,
Sowing in the noontide and the dewy eve;
Waiting for the harvest, and the time of reaping,
We shall come rejoicing, bringing in the sheaves.
Refrain:
Bringing in the sheaves, bringing in the sheaves,
We shall come rejoicing, bringing in the sheaves;
Bringing in the sheaves, bringing in the sheaves,
We shall come rejoicing, bringing in the sheaves.
2. Sowing in the sunshine, sowing in the shadows,
Fearing neither clouds nor winter’s chilling breeze;
By and by the harvest, and the labor ended,
We shall come rejoicing, bringing in the sheaves.
3. Going forth with weeping, sowing for the Master,
Though the loss sustained our spirit often grieves;
When our weeping’s over, He will bid us welcome,
We shall come rejoicing, bringing in the sheaves.

Lời Việt

Gánh Lúa Về
1. Ban mai hăng hái lên đường, Ta đem gieo giống thiên thượng,
Luôn ban trưa, trải ban chiều, đến tối gieo cùng phương.
Rồi trông cho lúa chín vàng, Vui đem lưỡi hái lên đàng,
Gặt rồi bao bó lúa kia vui mừng gánh ngay về.
Điệp Khúc:
Cùng nhau ta hát vang, gặt lúa cánh đồng vàng,
Lòng từ nay khoan khoái thay, Bó lúa đem về đây.
Cùng nhau ta hát vang, gặt lúa cánh đồng vàng,
Lòng từ nay khoan khoái thay, Đem nộp hết trong kho.
2. Hanh thông hay chẳng gặp thời, Chuyên tâm gieo khắp phương trời,
Tuy cơn mưa nắng đông hè, giá tuyết không hề ngơi;
Mùa đây hoa quả ê-hề, Công lao ta hết nặng nề,
Gặt rồi bao bó lúa kia vui mừng gánh ngay về.
3. Ra đi nước mắt tuôn dài, Ta gieo cho Chúa Thiên đài;
Đôi khi lao khổ mệt nhọc lắm lúc tuôn mồ hôi,
Chờ khi rhan vãn qua rồi, Jêsus nghinh tiếp lên trời.
Gặt rồi bao bó lúa kia vui mừng gánh ngay về.

Tài Liệu Tham Khảo