Chỉ Vì Tội Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 05:48, ngày 14 tháng 2 năm 2020 của Admin3 (Thảo luận | đóng góp) (→‎Lời Việt)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời: Norman Clayton
  • Nhạc: Norman Clayton

Lời Anh

Lời Việt

Chỉ Vì Tội Tôi

1. Ấy bởi Cứu Chúa yêu tôi
Hy sinh huyết báu tuôn rơi
Ai hay Chúa gánh đau thương chỉ do tội tôi
Ấy bởi ác uế trong tôi
Không phương thoát ly ma vương
Quanh tôi biết bao bi thương của cuộc đời trần
Điệp Khúc:
Ô Vua Giê-xu là Cứu Chúa
Trong Giê-xu tôi được giải cứu
Yêu tôi Giê-xu đã chết thế
Đền chuộc tội tôi.
2. Nhớ mãi bữa ấy Gô-tha
Âm u khiếp kinh bao quanh
Cô đơn Chúa cam hy sinh chỉ do tội tôi
Ấy thống khổ với thương đau
Ai hay Chúa thương nhân gian
Gai chông giáo đâm thân tan, hy sinh thân vàng.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo