Khác biệt giữa các bản “Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời/Xuân Bất Diệt”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 
Dòng 17: Dòng 17:
 
:Sắc thắm muôn hoa tiếp đón xuân
 
:Sắc thắm muôn hoa tiếp đón xuân
 
:Xuân đến đem vui lại mọi nơi
 
:Xuân đến đem vui lại mọi nơi
 
:'''Điệp Khúc:'''
 
 
:Hôm nay xuân sang
 
:Ta mau hân hoan tiếp đón Chúa Xuân
 
:Giê-xu Chúa Xuân
 
  
 
:2. Năm qua Chúa giữ ta an ninh
 
:2. Năm qua Chúa giữ ta an ninh
Dòng 35: Dòng 29:
 
:Hãy xót thương con ban ơn lành
 
:Hãy xót thương con ban ơn lành
 
:Năm nay mai sau cả mọi đàng
 
:Năm nay mai sau cả mọi đàng
 +
 +
:CODA
 +
:Hôm nay xuân sang
 +
:Ta mau hân hoan tiếp đón Chúa Xuân
 +
:Giê-xu Chúa Xuân
  
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==

Bản hiện tại lúc 20:37, ngày 20 tháng 10 năm 2020

Lời Việt

  • Tựa đề: Xuân Bất Diệt
  • Lời: MS. Lê Ngọc Vinh
  • Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh


Xuân Bất Diệt
1. Thoi đưa thấm thoát năm trôi qua
Đì đùng tiếng pháo mừng năm mới
Ríu rít chim ca chào mừng xuân
Sắc thắm muôn hoa tiếp đón xuân
Xuân đến đem vui lại mọi nơi
2. Năm qua Chúa giữ ta an ninh
Và hằng giúp đỡ ban ơn phước
Khá hát vang lên lời tụng vinh
Chúa Đấng yêu thương đáng chúc tôn
Chúa sống trong ta, đời đẹp luôn
3. Giê-xu Cứu Chúa xin lắng nghe
Lời cầu khẩn thiết lên Ngôi Thánh
Hỡi Đấng yêu thương đầy lòng nhân
Hãy xót thương con ban ơn lành
Năm nay mai sau cả mọi đàng
CODA
Hôm nay xuân sang
Ta mau hân hoan tiếp đón Chúa Xuân
Giê-xu Chúa Xuân

Tài Liệu Tham Khảo

Ca Khúc

Nhạc

load PDF

Nhạc

Tài Liệu Tham Khảo

Ca Khúc

Nhạc

load PDF

Nhạc

Tài Liệu Tham Khảo