Qua Bao Thăng Trầm

Từ Thu Vien Tin Lanh
< Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời
Phiên bản vào lúc 19:36, ngày 20 tháng 10 năm 2020 của ThanhCa (Thảo luận | đóng góp) (→‎Lời)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Lời Anh

  • Tựa đề: Through Many Ups And Downs
  • Lời: MS. Lê Ngọc Vinh
  • Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh


Through Many Ups and Downs
With grateful heart o Lord!
I come to You and thank for keeping me safe from all harms
I sing to You with joyful heart
Ev'ry time of my life is filled with new blessed days
Thank you Lord for Your love
To peo-ple in decay, You give Your only Son to die for them!
No word can tell, no pen describ
All His suff'ring He bored at Golgotha!
Thank you Lord! Thank you Lord!
I dream to see Jesus and hear Him calling me
My child! come (to) receive righteous crown!
What a time! I will face The One I love!
With graceful hear o Lord!
I come to You and say: May my whole life will worship You!
May You be praised, Your Kingdom come!
Ev'ry-where of the earth, people thank You for Your love


Lời Việt

  • Tựa đề: Qua Bao Thăng Trầm
  • Lời: MS. Lê Ngọc Vinh
  • Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh


Qua Bao Thăng Trầm
Con biết ơn Ngài Chúa ôi!
Thầm tạ ơn Chúa yêu thương
Qua mỗi chặng đường dập tắt tai ương
Hồn ngợi khen Chúa, lòng đầy vui thỏa
Mỗi phút giây trong đời này
Ngập tràn bao ơn phước mới đây!
Chúc tạ ơn Cha hiển vinh
Vì thương nhân thế điêu linh
Ngài ban Con Thánh hy sinh!
Thập giá coi khinh!
Lời nào phô hết!
Bút nào tả xiết!
Bao đớn đau Chúa gánh chịu tại Gô-gô-tha
Cám ơn Ngài!
Cám ơn Ngài!
Lòng con mơ ước gặp Chúa
Được nghe Chúa phán
Hỡi con lại đây lãnh vương miện
Mão công bình, thật diệu vinh
Mặt đối mặt Đấng lòng tôn kính
Con biết ơn Ngài Chúa ôi!
Lòng con cung kính dâng lên
Thiên Chúa trọn đời
Thờ Chúa Ba Ngôi
Nguyện Ngài vinh hiển
Nước Ngài mau đến
Khắp đất đầy tiếng chúc tôn
Ngợi danh Giê-hô-va yêu thương

Tài Liệu Tham Khảo

Ca Khúc

Nhạc

load PDF

Nhạc

Tài Liệu Tham Khảo

Ca Khúc

Nhạc

load PDF

Nhạc

Tài Liệu Tham Khảo