Khác biệt giữa các bản “Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời/Qua Bao Thăng Trầm”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
{{DISPLAYTITLE:Qua Bao Thăng Trầm}}
 
{{DISPLAYTITLE:Qua Bao Thăng Trầm}}
==Lời==
+
==Lời Anh==
 +
 
 +
*Tựa đề: Through Many Ups And Downs
 +
 
 +
*Lời: MS. Lê Ngọc Vinh
 +
 
 +
*Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh
 +
 
 +
 
 +
:'''Through Many Ups and Downs'''
 +
 
 +
:With grateful heart o Lord!
 +
:I come to You and thank for keeping me safe from all harms
 +
:I sing to You with joyful heart
 +
:Ev'ry time of my life is filled with new blessed days
 +
 
 +
:Thank you Lord for Your love
 +
:To peo-ple in decay, You give Your only Son to die for them!
 +
:No word can tell, no pen describ
 +
:All His suff'ring He bored at Golgotha!
 +
 
 +
:Thank you Lord! Thank you Lord!
 +
:I dream to see Jesus and hear Him calling me
 +
:My child! come (to) receive righteous crown!
 +
:What a time! I will face The One I love!
 +
 
 +
:With graceful hear o Lord!
 +
:I come to You and say: May my whole life will worship You!
 +
:May You be praised, Your Kingdom come!
 +
:Ev'ry-where of the earth, people thank You for Your love
 +
 
 +
 
 +
==Lời Việt==
 +
 
 +
*Tựa đề:  Qua Bao Thăng Trầm
 +
 
 +
*Lời: MS. Lê Ngọc Vinh
 +
 +
*Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh
 +
 
 +
 
 +
 
 +
:'''Qua Bao Thăng Trầm'''
 +
 
 +
:Con biết ơn Ngài Chúa ôi!
 +
:Thầm tạ ơn Chúa yêu thương
 +
:Qua mỗi chặng đường dập tắt tai ương
 +
:Hồn ngợi khen Chúa, lòng đầy vui thỏa
 +
:Mỗi phút giây trong đời này
 +
:Ngập tràn bao ơn phước mới đây!
 +
:Chúc tạ ơn Cha hiển vinh
 +
:Vì thương nhân thế điêu linh
 +
:Ngài ban Con Thánh hy sinh!
 +
:Thập giá coi khinh!
 +
:Lời nào phô hết!
 +
:Bút nào tả xiết!
 +
:Bao đớn đau Chúa gánh chịu tại Gô-gô-tha
 +
:Cám ơn Ngài!
 +
:Cám ơn Ngài!
 +
:Lòng con mơ ước gặp Chúa
 +
:Được nghe Chúa phán
 +
:Hỡi con lại đây lãnh vương miện
 +
:Mão công bình, thật diệu vinh
 +
:Mặt đối mặt Đấng lòng tôn kính
 +
:Con biết ơn Ngài Chúa ôi!
 +
:Lòng con cung kính dâng lên
 +
:Thiên Chúa trọn đời
 +
:Thờ Chúa Ba Ngôi
 +
:Nguyện Ngài vinh hiển
 +
:Nước Ngài mau đến
 +
:Khắp đất đầy tiếng chúc tôn
 +
:Ngợi danh Giê-hô-va yêu thương
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
==Tài Liệu Tham Khảo==
 +
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành
 +
* [[Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời]]
 +
 
 +
==Ca Khúc==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://thuvientinlanh.org/audio\music\LeNgocVinh\ChiConChuaTrongCuocDoi\LNV_CCCTCD_01.mp3</html5media>
 +
==Nhạc==
 +
:<pdf width="400px" height="600px">https://thuvientinlanh.org/audio\music\LeNgocVinh\ChiConChuaTrongCuocDoi\sortedPDF\CCCTCD-NgayMaiThuocChua.pdf</pdf>
 +
[https://thuvientinlanh.org/audio\music\LeNgocVinh\ChiConChuaTrongCuocDoi\sortedPDF\CCCTCD-NgayMaiThuocChua.pdf Nhạc]
 +
==Tài Liệu Tham Khảo==
 +
* [[Lê Ngọc Vinh]]
 +
* [[Bình An Trong Jesus]] (2006)
 +
* [[Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời]]
 +
* [[Cuộc Đời Và Hoa Cỏ]]
 +
* [[Khi Thử Thách Trăm Bề]]
 +
* [[Mùa Ấm Áp Nhất Trong Năm]]
 +
* [[Niềm Vui Bất Tận]]
 +
* [[Tôi Tìm Được Jesus]]
 +
* Thánh Kinh Báo
 +
* Ca Khúc Muôn Đời
 +
* Phúc Âm Ca
 +
* Tuyển Tập Thánh Ca của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thanh.
 +
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý]] (1992)
 +
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist]] (1993)
 +
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ]] (1998)
 +
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011)
 +
* [[Thánh Ca]] - Thư Viện Tin Lành
 +
* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]
 +
* [http://www.thuvientinlanh.org Thư Viện Tin Lành]
 +
[[Category:Lê Ngọc Vinh]][[Category: Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời]]
 +
 
 
==Ca Khúc==
 
==Ca Khúc==
 
:<html5media height="520" width="1280">https://thuvientinlanh.org/audio\music\LeNgocVinh\ChiConChuaTrongCuocDoi\LNV_CCCTCD_10.mp3</html5media>
 
:<html5media height="520" width="1280">https://thuvientinlanh.org/audio\music\LeNgocVinh\ChiConChuaTrongCuocDoi\LNV_CCCTCD_10.mp3</html5media>

Bản hiện tại lúc 19:36, ngày 20 tháng 10 năm 2020

Lời Anh

  • Tựa đề: Through Many Ups And Downs
  • Lời: MS. Lê Ngọc Vinh
  • Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh


Through Many Ups and Downs
With grateful heart o Lord!
I come to You and thank for keeping me safe from all harms
I sing to You with joyful heart
Ev'ry time of my life is filled with new blessed days
Thank you Lord for Your love
To peo-ple in decay, You give Your only Son to die for them!
No word can tell, no pen describ
All His suff'ring He bored at Golgotha!
Thank you Lord! Thank you Lord!
I dream to see Jesus and hear Him calling me
My child! come (to) receive righteous crown!
What a time! I will face The One I love!
With graceful hear o Lord!
I come to You and say: May my whole life will worship You!
May You be praised, Your Kingdom come!
Ev'ry-where of the earth, people thank You for Your love


Lời Việt

  • Tựa đề: Qua Bao Thăng Trầm
  • Lời: MS. Lê Ngọc Vinh
  • Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh


Qua Bao Thăng Trầm
Con biết ơn Ngài Chúa ôi!
Thầm tạ ơn Chúa yêu thương
Qua mỗi chặng đường dập tắt tai ương
Hồn ngợi khen Chúa, lòng đầy vui thỏa
Mỗi phút giây trong đời này
Ngập tràn bao ơn phước mới đây!
Chúc tạ ơn Cha hiển vinh
Vì thương nhân thế điêu linh
Ngài ban Con Thánh hy sinh!
Thập giá coi khinh!
Lời nào phô hết!
Bút nào tả xiết!
Bao đớn đau Chúa gánh chịu tại Gô-gô-tha
Cám ơn Ngài!
Cám ơn Ngài!
Lòng con mơ ước gặp Chúa
Được nghe Chúa phán
Hỡi con lại đây lãnh vương miện
Mão công bình, thật diệu vinh
Mặt đối mặt Đấng lòng tôn kính
Con biết ơn Ngài Chúa ôi!
Lòng con cung kính dâng lên
Thiên Chúa trọn đời
Thờ Chúa Ba Ngôi
Nguyện Ngài vinh hiển
Nước Ngài mau đến
Khắp đất đầy tiếng chúc tôn
Ngợi danh Giê-hô-va yêu thương

Tài Liệu Tham Khảo

Ca Khúc

Nhạc

load PDF

Nhạc

Tài Liệu Tham Khảo

Ca Khúc

Nhạc

load PDF

Nhạc

Tài Liệu Tham Khảo