Ngày Mai Thuộc Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Lời Anh

  • Tựa đề: Our Future Is His
  • Lời: MS. Lê Ngọc Vinh
  • Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh


Our Future Is His
We've perfect peace in Jesus' name
The One we worship and lean on
His word gives us light and advice
Leads us to peaceful shore
Helps us to stably stand
Entrust our life to Him
Never forget to praise and pray
Faithfully serve the Lord and men
His word remains forev'r the same
He cares for the small bird
He nev'r forsake His owns
Entrust our life to Him
Allelujah, Allelujah
Alleluja, Allelujah


Lời Việt

  • Tựa đề: Ngày Mai Thuộc Chúa
  • Lời: MS. Lê Ngọc Vinh
  • Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh


Ngày Mai Thuộc Chúa
Ta được yên nghỉ trong danh Giê-xu
Đấng đời nương náu, Đấng ta tôn thờ
Lời Chúa sáng soi êm dịu khuyên răn
Đưa ta đến bên vĩnh an
Ta luôn luôn đứng vững vàng
Dâng Ngài cuộc đời ngày mai!
Ta đừng quên hát khen, quên xin nài
Lo hầu việc Chúa, xứng danh Con Trời
Lời hứa...Chúa luôn muôn đời y nguyên
Chim kia mắt Chúa đâu quên
Ta nay có Chúa luôn bên
Dâng Ngài cuộc đời tương lai
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia

Tài Liệu Tham Khảo

Ca Khúc

Nhạc

load PDF

Nhạc

Tài Liệu Tham Khảo