Mừng Xuân Mới

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Lời Anh

  • Tựa đề: Welcome The New Spring
  • Lời: MS. Lê Ngọc Vinh
  • Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh


Welcome The New Spring
Spring's season comes back now
With many kinds of flow'rs to welcome the new year
Let's welcome the new spring
Together loudly sing to God who's maker of spring
(X2 times)
Spring comes
Sing to the Lord of spring
Spring comes
Let's worship Lord of spring


Lời Việt

  • Tựa đề: Mừng Xuân Mới
  • Lời: MS. Lê Ngọc Vinh
  • Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh


Mừng Xuân Mới
Một bầu trời xuân thanh thanh
Ngàn hoa hương ngát sắc thắm
Hòa khúc ca mừng xuân mới
Đón mùa xuân sang hân hoan
Cùng nhau ta hát chúc tán
Ngợi Chúa ban mùa xuân thắm tươi
Một bầu trời xuân thanh thanh
Ngàn hoa hương ngát sắc thắm
Hòa khúc ca mừng xuân mới
Đón mùa xuân sang hân hoan
Cùng nhau ta hát chúc tán
Ngợi Chúa ban mùa xuân thắm tươi
Xuân về
Ngợi khen Giê-xu Chúa Xuân
Xuân về
Cùng mời Chúa Xuân vô lòngCa Khúc

Nhạc

load PDF

Nhạc

Tài Liệu Tham Khảo