Khác biệt giữa các bản “Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời/Duyên Lành Do Chúa”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 
Dòng 59: Dòng 59:
 
:Đôi bạn ơi, cầu xin Chúa luôn giữ gìn mọi đàng
 
:Đôi bạn ơi, cầu xin Chúa luôn giữ gìn mọi đàng
 
:Đưa vào nơi bình an, hạnh phúc chứa chan!
 
:Đưa vào nơi bình an, hạnh phúc chứa chan!
:
+
:Hát vui hôm nay
:Mong Chúa hồi giáng vui tiệc diên
+
:Đây hôn lễ do Ngài kết nên
:Hát vui hôm nay!
+
:Hát vui hôm nay
 +
:Chung nhau cùng chờ ngày Thiên Quốc tiệc diên
 +
:Hát vui hôm nay
 
:Chung nhau cùng chờ ngày Thiên Quốc tiệc diên
 
:Chung nhau cùng chờ ngày Thiên Quốc tiệc diên
  

Bản hiện tại lúc 20:30, ngày 20 tháng 10 năm 2020

Lời Anh

  • Tựa đề: Happy Marriage Is His
  • Lời: MS. Lê Ngọc Vinh
  • Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh


Happy Marriage Is His
1. Happy marriage is a gift that Jesus gives
Both of you boy His Word today
We pray that this moment Jesus will be praised
And tie you with a bond of His Love

Refrain

Sing to Him now
Praise the Lord who you unites
Sing to Him now
Let's long for The Marriage of The Lamb
2. Jesus' blessing was abundant at Cana
Let's pary that His mercy ov'r-flows now
We with both of you entrust your life to Him
He will keep you in a perfect love

CODA:

Let's sing to Him!
And long The Marriage of The Lamb


Lời Việt

  • Tựa đề: Duyên Lành Chúa Ban
  • Lời: MS. Lê Ngọc Vinh
  • Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh


Duyên Lành Chúa Ban
Duyên lành do Giê-xu kết nên bằng giây yêu thương
Hai bạn theo Lời Kinh kết xe linh huyền
Ngày giờ nay tại đây có Chúa nghe trọn lời nguyền
Hãy cùng nhau một lòng yêu thương sắt son
Hãy vui hôm nay
Đây hôn lễ do Ngài kết nên
Hát vui hôm nay
Chung nhau cùng chờ ngày thiên quốc tiệc diên
Ơn lành Giê-xu xưa đã tuôn tràn nơi Ca-Na
Xin giờ đây Ngài ban phước ơn chan hòa
Đôi bạn ơi, cầu xin Chúa luôn giữ gìn mọi đàng
Đưa vào nơi bình an, hạnh phúc chứa chan!
Hát vui hôm nay
Đây hôn lễ do Ngài kết nên
Hát vui hôm nay
Chung nhau cùng chờ ngày Thiên Quốc tiệc diên
Hát vui hôm nay
Chung nhau cùng chờ ngày Thiên Quốc tiệc diên

Tài Liệu Tham Khảo

Ca Khúc

Nhạc

load PDF

Nhạc

Tài Liệu Tham Khảo