Khác biệt giữa các bản “Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời/Ai Bên Đường”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 1: Dòng 1:
 
{{DISPLAYTITLE:Ai Bên Đường}}
 
{{DISPLAYTITLE:Ai Bên Đường}}
 +
==Lời==
 
==Ca Khúc==
 
==Ca Khúc==
 
:<html5media height="520" width="1280">https://thuvientinlanh.org/audio\music\LeNgocVinh\ChiConChuaTrongCuocDoi\LNV_CCCTCD_11.mp3</html5media>
 
:<html5media height="520" width="1280">https://thuvientinlanh.org/audio\music\LeNgocVinh\ChiConChuaTrongCuocDoi\LNV_CCCTCD_11.mp3</html5media>

Phiên bản lúc 19:37, ngày 20 tháng 10 năm 2020