Khác biệt giữa các bản “Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời/Ai Bên Đường”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
{{DISPLAYTITLE:Ai Bên Đường}}
 
{{DISPLAYTITLE:Ai Bên Đường}}
==Lời==
+
==Lời Anh==
 +
 
 +
*Tựa đề: At The Side-Walk
 +
 
 +
*Lời: MS. Lê Ngọc Vinh
 +
 
 +
*Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh
 +
 
 +
 
 +
:'''At The Side-Walk'''
 +
 
 +
:1. AT side-walk, there is a poor blind man!
 +
:At side-walk, here is a helpless lame!
 +
:At side-walk, a demon possessed guy!
 +
:The deaf, dumb, lep'r have no place to lean on
 +
:At side-walk, Jesus brings joy to them
 +
:At side-walk, Jesus does make them whole
 +
:Only Him loves them and then heals them
 +
:He lifts His hand, speaks a word, they are healed
 +
 
 +
:2. What a joy! The blind can see, rejoice(s)
 +
:What a joy! The lame can walk, romps out
 +
:What a joy! Jesus wins victory!
 +
:Give praise to Him, He's good and pow'rful God
 +
:Trust in Him, you will recive new life
 +
:Trust in Him, blessings will follow you
 +
:Trust in Him now, God loves you and leads you
 +
 
 +
:Sing to Hi now, sickness destroyed!
 +
:Sing to Him now, sinners are saved!
 +
:Sing to Him now, He is alive!
 +
:Come, trust in Him, better is your life
 +
 
 +
 
 +
==Lời Việt==
 +
 
 +
*Tựa đề:  Ai Bên Đường
 +
 
 +
*Lời: MS. Lê Ngọc Vinh
 +
 +
*Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh
 +
 
 +
 
 +
 
 +
:'''Ai Bên Đường'''
 +
 
 +
:1. Ai bên đường
 +
:Mù lòa tăm tối thê lương
 +
:Ai bên đường
 +
:Bại què không kẻ xót thương
 +
:Ai bên đường
 +
:Tà ma quỉ dữ vấn vương
 +
:Kẻ điếc căm phung
 +
:Thế gian nào nỗi dựa nương!
 +
:Ai bên đường
 +
:Phán một lời bệnh lành ngay
 +
 
 +
:2. Ô! vui mừng
 +
:Người mù được sáng reo vang
 +
:Ô! vui mừng
 +
:Người què nhảy nhót tung tăng
 +
:Ôi! vui mừng
 +
:Quyền lực ma ám tiêu tan
 +
:Chúc tôn Giê-xu
 +
:Đấng nhân lành đầy quyền năng
 +
:La la la La la la
 +
:Lòng trắng trong, trắng trong
 +
:La la la La la la
 +
:Nguồn phước ơn vô song
 +
:La la la La la la
 +
:Cùng với Chúa sống
 +
:La la la La la la
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
==Tài Liệu Tham Khảo==
 +
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành
 +
* [[Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời]]
 +
 
 +
==Ca Khúc==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://thuvientinlanh.org/audio\music\LeNgocVinh\ChiConChuaTrongCuocDoi\LNV_CCCTCD_01.mp3</html5media>
 +
==Nhạc==
 +
:<pdf width="400px" height="600px">https://thuvientinlanh.org/audio\music\LeNgocVinh\ChiConChuaTrongCuocDoi\sortedPDF\CCCTCD-NgayMaiThuocChua.pdf</pdf>
 +
[https://thuvientinlanh.org/audio\music\LeNgocVinh\ChiConChuaTrongCuocDoi\sortedPDF\CCCTCD-NgayMaiThuocChua.pdf Nhạc]
 +
==Tài Liệu Tham Khảo==
 +
* [[Lê Ngọc Vinh]]
 +
* [[Bình An Trong Jesus]] (2006)
 +
* [[Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời]]
 +
* [[Cuộc Đời Và Hoa Cỏ]]
 +
* [[Khi Thử Thách Trăm Bề]]
 +
* [[Mùa Ấm Áp Nhất Trong Năm]]
 +
* [[Niềm Vui Bất Tận]]
 +
* [[Tôi Tìm Được Jesus]]
 +
* Thánh Kinh Báo
 +
* Ca Khúc Muôn Đời
 +
* Phúc Âm Ca
 +
* Tuyển Tập Thánh Ca của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thanh.
 +
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý]] (1992)
 +
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist]] (1993)
 +
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ]] (1998)
 +
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011)
 +
* [[Thánh Ca]] - Thư Viện Tin Lành
 +
* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]
 +
* [http://www.thuvientinlanh.org Thư Viện Tin Lành]
 +
[[Category:Lê Ngọc Vinh]][[Category: Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời]]
 +
 
 
==Ca Khúc==
 
==Ca Khúc==
 
:<html5media height="520" width="1280">https://thuvientinlanh.org/audio\music\LeNgocVinh\ChiConChuaTrongCuocDoi\LNV_CCCTCD_11.mp3</html5media>
 
:<html5media height="520" width="1280">https://thuvientinlanh.org/audio\music\LeNgocVinh\ChiConChuaTrongCuocDoi\LNV_CCCTCD_11.mp3</html5media>

Bản hiện tại lúc 19:47, ngày 20 tháng 10 năm 2020

Lời Anh

  • Tựa đề: At The Side-Walk
  • Lời: MS. Lê Ngọc Vinh
  • Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh


At The Side-Walk
1. AT side-walk, there is a poor blind man!
At side-walk, here is a helpless lame!
At side-walk, a demon possessed guy!
The deaf, dumb, lep'r have no place to lean on
At side-walk, Jesus brings joy to them
At side-walk, Jesus does make them whole
Only Him loves them and then heals them
He lifts His hand, speaks a word, they are healed
2. What a joy! The blind can see, rejoice(s)
What a joy! The lame can walk, romps out
What a joy! Jesus wins victory!
Give praise to Him, He's good and pow'rful God
Trust in Him, you will recive new life
Trust in Him, blessings will follow you
Trust in Him now, God loves you and leads you
Sing to Hi now, sickness destroyed!
Sing to Him now, sinners are saved!
Sing to Him now, He is alive!
Come, trust in Him, better is your life


Lời Việt

  • Tựa đề: Ai Bên Đường
  • Lời: MS. Lê Ngọc Vinh
  • Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh


Ai Bên Đường
1. Ai bên đường
Mù lòa tăm tối thê lương
Ai bên đường
Bại què không kẻ xót thương
Ai bên đường
Tà ma quỉ dữ vấn vương
Kẻ điếc căm phung
Thế gian nào nỗi dựa nương!
Ai bên đường
Phán một lời bệnh lành ngay
2. Ô! vui mừng
Người mù được sáng reo vang
Ô! vui mừng
Người què nhảy nhót tung tăng
Ôi! vui mừng
Quyền lực ma ám tiêu tan
Chúc tôn Giê-xu
Đấng nhân lành đầy quyền năng
La la la La la la
Lòng trắng trong, trắng trong
La la la La la la
Nguồn phước ơn vô song
La la la La la la
Cùng với Chúa sống
La la la La la la
Tài Liệu Tham Khảo

Ca Khúc

Nhạc

load PDF

Nhạc

Tài Liệu Tham Khảo

Ca Khúc

Nhạc

load PDF

Nhạc

Tài Liệu Tham Khảo