Khác biệt giữa các bản “Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời/Đầy Dẫy Trong Con”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 
(Không hiển thị phiên bản của cùng người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
 
{{DISPLAYTITLE:Đầy Dẫy Trong Con}}
 
{{DISPLAYTITLE:Đầy Dẫy Trong Con}}
 +
==Lời Anh==
 +
 +
*Tựa đề: Thirst For A Spirit Filled Life
 +
 +
*Lời: MS. Lê Ngọc Vinh
 +
 +
*Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh
 +
 +
 +
:'''Thirst For a Spirit Filled Life'''
 +
 +
:God is so good, with boundless love!
 +
:I make this swosng to praise Your Nam
 +
:Praise God, The Father, pow'rful One
 +
:The world creates, preseves, men's sins forgives
 +
 +
:Praise God, The Son, to sinners save
 +
:From Heav'n He came to die at Calvary!
 +
:Praise God, The Spirit, for tender cares
 +
:His church is grow(ing) in darkest times
 +
 +
:Holy Spirit! Listen to me
 +
:Please stay in me, leading my way
 +
:I long for You, just thirst for You
 +
:May Holy Spirit fill my hear with your pow'r
 +
 +
:I praise you Lord, glorify You
 +
:Please give me a spirit filled life today
 +
:Make me anew, help me to live
 +
:A life that is filled with You
 +
 +
 +
 +
==Lời Việt==
 +
 +
*Tựa đề:  Đầy Dẫy Trong Con
 +
 +
*Lời: MS. Lê Ngọc Vinh
 +
 +
*Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh
 +
 +
 +
 +
:'''Đầy Dẫy Trong Con'''
 +
 +
:Hỡi Chúa nhân từ
 +
:Yêu thương vô bờ
 +
:Bài hát dâng ngợi Chúa Ba Ngôi
 +
:Con ngợi khen Cha
 +
:Quyền phép bao la
 +
:Sáng tạo thế giới
 +
:Bảo tồn, lỗi lầm thứ tha
 +
:Ngợi Đức Chúa Con
 +
:Chuộc cứu ác nhơn
 +
:Lìa chốn thiên cung giáng trần
 +
:Gánh bao đau thương
 +
:Ngợi Chúa Thánh Linh
 +
:Giúp đỡ giữ gìn
 +
:Nước Chúa mở mang
 +
:Giữa muôn khó khăn
 +
:Hỡi Thần Linh Chúa lắng
 +
:Lời than thở dẫy đầy tâm đây
 +
:Dẫn dắt mỗi ngày
 +
:Con khát khao Ngài
 +
:Khát khao mình Ngài
 +
:Nguyện Thần Linh Chúa
 +
:Dẫy đầy lòng con giờ này!
 +
:Chúc tụng danh Chúa
 +
:Hát ngợi khen Chúa
 +
:Nguyện Đức Thánh Linh
 +
:Dẫy đầy trong con giờ này!
 +
:Nguyện Thần Linh Chúa
 +
:Thay lòng nên mới
 +
:Kíp dẫy đầy
 +
:Tâm linh con đây
 +
 +
 +
 +
 +
 +
==Tài Liệu Tham Khảo==
 +
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành
 +
* [[Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời]]
 +
 +
==Ca Khúc==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://thuvientinlanh.org/audio\music\LeNgocVinh\ChiConChuaTrongCuocDoi\LNV_CCCTCD_01.mp3</html5media>
 +
==Nhạc==
 +
:<pdf width="400px" height="600px">https://thuvientinlanh.org/audio\music\LeNgocVinh\ChiConChuaTrongCuocDoi\sortedPDF\CCCTCD-NgayMaiThuocChua.pdf</pdf>
 +
[https://thuvientinlanh.org/audio\music\LeNgocVinh\ChiConChuaTrongCuocDoi\sortedPDF\CCCTCD-NgayMaiThuocChua.pdf Nhạc]
 +
==Tài Liệu Tham Khảo==
 +
* [[Lê Ngọc Vinh]]
 +
* [[Bình An Trong Jesus]] (2006)
 +
* [[Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời]]
 +
* [[Cuộc Đời Và Hoa Cỏ]]
 +
* [[Khi Thử Thách Trăm Bề]]
 +
* [[Mùa Ấm Áp Nhất Trong Năm]]
 +
* [[Niềm Vui Bất Tận]]
 +
* [[Tôi Tìm Được Jesus]]
 +
* Thánh Kinh Báo
 +
* Ca Khúc Muôn Đời
 +
* Phúc Âm Ca
 +
* Tuyển Tập Thánh Ca của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thanh.
 +
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý]] (1992)
 +
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist]] (1993)
 +
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ]] (1998)
 +
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011)
 +
* [[Thánh Ca]] - Thư Viện Tin Lành
 +
* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]
 +
* [http://www.thuvientinlanh.org Thư Viện Tin Lành]
 +
[[Category:Lê Ngọc Vinh]][[Category: Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời]]
 +
 
==Ca Khúc==
 
==Ca Khúc==
 
:<html5media height="520" width="1280">https://thuvientinlanh.org/audio\music\LeNgocVinh\ChiConChuaTrongCuocDoi\LNV_CCCTCD_12.mp3</html5media>
 
:<html5media height="520" width="1280">https://thuvientinlanh.org/audio\music\LeNgocVinh\ChiConChuaTrongCuocDoi\LNV_CCCTCD_12.mp3</html5media>

Bản hiện tại lúc 19:57, ngày 20 tháng 10 năm 2020

Lời Anh

  • Tựa đề: Thirst For A Spirit Filled Life
  • Lời: MS. Lê Ngọc Vinh
  • Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh


Thirst For a Spirit Filled Life
God is so good, with boundless love!
I make this swosng to praise Your Nam
Praise God, The Father, pow'rful One
The world creates, preseves, men's sins forgives
Praise God, The Son, to sinners save
From Heav'n He came to die at Calvary!
Praise God, The Spirit, for tender cares
His church is grow(ing) in darkest times
Holy Spirit! Listen to me
Please stay in me, leading my way
I long for You, just thirst for You
May Holy Spirit fill my hear with your pow'r
I praise you Lord, glorify You
Please give me a spirit filled life today
Make me anew, help me to live
A life that is filled with You


Lời Việt

  • Tựa đề: Đầy Dẫy Trong Con
  • Lời: MS. Lê Ngọc Vinh
  • Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh


Đầy Dẫy Trong Con
Hỡi Chúa nhân từ
Yêu thương vô bờ
Bài hát dâng ngợi Chúa Ba Ngôi
Con ngợi khen Cha
Quyền phép bao la
Sáng tạo thế giới
Bảo tồn, lỗi lầm thứ tha
Ngợi Đức Chúa Con
Chuộc cứu ác nhơn
Lìa chốn thiên cung giáng trần
Gánh bao đau thương
Ngợi Chúa Thánh Linh
Giúp đỡ giữ gìn
Nước Chúa mở mang
Giữa muôn khó khăn
Hỡi Thần Linh Chúa lắng
Lời than thở dẫy đầy tâm đây
Dẫn dắt mỗi ngày
Con khát khao Ngài
Khát khao mình Ngài
Nguyện Thần Linh Chúa
Dẫy đầy lòng con giờ này!
Chúc tụng danh Chúa
Hát ngợi khen Chúa
Nguyện Đức Thánh Linh
Dẫy đầy trong con giờ này!
Nguyện Thần Linh Chúa
Thay lòng nên mới
Kíp dẫy đầy
Tâm linh con đâyTài Liệu Tham Khảo

Ca Khúc

Nhạc

load PDF

Nhạc

Tài Liệu Tham Khảo

Ca Khúc

Nhạc

load PDF

Nhạc

Tài Liệu Tham Khảo