Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 04:02, ngày 22 tháng 2 năm 2020 của Admin3 (Thảo luận | đóng góp) (→‎Lời Việt)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi
  • Lời: Khải Huyền 5:13b
  • Nhạc: John D. Olsen

Lời Việt

Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi,
Cùng Chiên Con,
Được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển, và quyền phép,
Cho đến đời đời!
Cho đến đời đời!
A-men, A-men, A-men!

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo