Khác biệt giữa các bản “Cây Hương Nam”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Thi Thiên 80:10''' 10. Các núi bị bóng nó che phủ, Và các nhành nó giống như cây hương nam của Đức Chúa Trờ…”)
 
 
Dòng 6: Dòng 6:
  
 
==Tài Liệu==
 
==Tài Liệu==
:* [[Ngụ Ngôn Trong Kinh Thánh]]
+
:* [[Ngụ Ngôn Và Ẩn Dụ Trong Kinh Thánh]]
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 
:* [[Kinh Thánh]] - [[Bản Dịch 2011]] - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 
:* [[Kinh Thánh]] - [[Bản Dịch 2011]] - Mục sư Đặng Ngọc Báu

Bản hiện tại lúc 17:26, ngày 4 tháng 9 năm 2020

Nội Dung

Thi Thiên 80:10

10. Các núi bị bóng nó che phủ, Và các nhành nó giống như cây hương nam của Đức Chúa Trời.

Tài Liệu