Khác biệt giữa các bản “Bánh Đẫm Lệ”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Thi Thiên 80:5''' 5. Chúa đã nuôi chúng nó bằng bánh giọt lệ, Và cho chúng nó uống nước mắt đầy đấu. =…”)
 
 
Dòng 7: Dòng 7:
  
 
==Tài Liệu==
 
==Tài Liệu==
:* [[Ngụ Ngôn Trong Kinh Thánh]]
+
:* [[Ngụ Ngôn Và Ẩn Dụ Trong Kinh Thánh]]
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 
:* [[Kinh Thánh]] - [[Bản Dịch 2011]] - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 
:* [[Kinh Thánh]] - [[Bản Dịch 2011]] - Mục sư Đặng Ngọc Báu

Bản hiện tại lúc 17:25, ngày 4 tháng 9 năm 2020

Nội Dung

Thi Thiên 80:5

5. Chúa đã nuôi chúng nó bằng bánh giọt lệ, Và cho chúng nó uống nước mắt đầy đấu.


Tài Liệu