Đa-ni-ên: Chương 7

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 15:33, ngày 7 tháng 7 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Năm đầu đời vua Bên-xát-sa, nước Ba-by-lôn, Đa-ni-ên đang nằm trên giường, thì thấy chiêm bao, và những sự hiện thấy trong đầu mình. Người bèn viết chiêm bao đó ra, và thuật lại đại lược các sự ấy.

2. Vậy, Đa-ni-ên nói rằng: Đang đêm, ta nhìn xem trong sự hiện thấy, và, nầy, có bốn hướng gió trên trời xô xát trên biển lớn. 3. Đoạn, bốn con thú lớn từ biển lên; con nọ khác con kia. 4. Con thứ nhất giống như sư tử, và có cánh chim ưng. Ta nhìn xem cho đến khi những cánh nó bị nhổ, nó bị cất lên khỏi đất, đứng hai chân như người ta, và nó được ban cho lòng loài người. 5. Nầy, một con thú thứ hai, in như con gấu; nó đứng nghiêng nửa mình, có ba cái xương sườn trong miệng, giữa những răng; và người ta bảo nó rằng: Hãy chổi dậy, hãy cắn nuốt nhiều thịt. 6. Sau đó, ta nhìn xem, nầy, có một con thú khác giống như con beo, ở trên lương có bốn cánh như cánh chim. Con thú đó có bốn đầu, và được ban cho quyền cai trị. 7. Sau ta lại nhìn xem trong sự hiện thấy ban đêm, nầy, một con thú thứ tư, dữ tợn, rất mạnh và có sức lắm. Con thú đó có những răng lớn bằng sắt; nó nuốt ăn và nghiền nát, dùng chân giày đạp vật gì còn lại, nó khác với các con thú đã đến trước, và có mười sừng. 8. Ta suy xét những sừng đó, và, nầy, có một cái sừng nhỏ khác ở giữa những sừng ấy mọc lên, và ba cái trong những sừng trước bị nhổ đi trước mặt nó. Nầy, cái sừng đó có những mắt in như mắt người, và một cái miệng nói những lời xấc xược.

9. Ta nhìn xem cho đến chừng các ngôi đã đặt, và có Đấng Thượng Cổ ngồi ở trên. Áo Ngài trắng như tuyết, và tóc trên đầu Ngài như lông chiên sạch. Ngôi Ngài là những ngọn lửa, và các bánh xe là lửa hừng. 10. Trước mặt Ngài, một sông lửa chảy ra và tràn lan; ngàn ngàn hầu hạ Ngài và muôn muôn đứng trước mặt Ngài. Sự xét đoán đã sắm sẵn, và các sách mở ra. 11. Bấy giờ ta nhìn xem vì cớ tiếng của những lời xấc xược mà sừng ấy nói ra. Vậy ta nhìn xem cho đến chừng con thú bị giết, xác nó bị hủy diệt và bị phó cho lửa để đốt. 12. Còn những con thú khác cũng bị cất hết quyền, nhưng được làm dài đời sống mình một mùa và một kỳ.

13. Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm, nầy, có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời; người tới đến Đấng Thượng Cổ và bị dẫn đến trước mặt Ngài. 14. Người được ban cho quyền thế, vinh hiển, và nước; hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phải hủy phá. 15. Còn như ta, Đa-ni-ên, thì tâm thần ta rầu rĩ trong mình ta, và những sự hiện thấy trong đầu ta lam cho ta bối rối. 16. Ta bèn lại gần một người trong những người đứng đó, và hỏi người về lẽ thật của mọi sự nầy. Người bèn nói cùng ta và giải nghĩa những sự đó cho ta mà rằng: 17. Bốn con thú lớn đó là bốn vua sẽ dấy lên trên đất. 18. Nhưng các thánh của Đấng Rất Cao sẽ nhận lấy nước, và được nước làm của mình đời đời, cho đến đời đời vô cùng.

19. Bấy giờ ta muốn biết lẽ thật về con thú thứ tư, là con khác với hết thảy các con khác, rất dữ tợn, răng thì bằng sắt, móng thì bằng đồng, nó cắn nuốt, nghiền nát, và có gì còn lại thì giày đạp dưới chân. 20. Ta cũng muốn biết lẽ thật về mười cái sừng ở trên đầu nó, và về cái sừng khác mọc lên, và trước mặt nó ba sừng kia đã bị rơi xuống, sừng nầy có những mắt và miệng nói những lời xấc xược, và hình dạng nó mạnh bạo hơn những sừng khác. 21. Ta nhìn xem, cái sừng đó tranh chiến cùng các thánh, và thắng trận, 22. cho tới khi Đấng Thượng Cổ đã đến, sự xét đoán đã ban cho các thánh của Đấng Rất Cao và thì giờ đã đến, là khi các thánh được nước làm của mình.

23. Vậy người nói cùng ta như vầy: Con thú thứ tư sẽ làm nước thứ tư trên đất, khác với hết thảy các nước, và nó sẽ nuốt cả đất, giày đạp và nghiền nát ra. 24. Mười cái sừng là mười vua sẽ dấy lên từ nước đó; và có một vua dấy lên sau, khác với các vua trước, và người đánh đổ ba vua. 25. Vua đó sẽ nói những lời phạm đến Đấng Rất Cao, làm hao mòn các thánh của Đấng Rất Cao, và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp; các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ.

26. Nhưng sự xét đoán sẽ đến, và người ta sẽ cất quyền thế khỏi nó, để diệt đi và làm cho hủy phá đi đến cuối cùng. 27. Bấy giờ nước, quyền thế, và sự tôn đại của muôn nước ở dưới cả trời, sẽ được ban cho dân các thánh của Đấng Rất Cao. Nước Ngài là nước đời đời, và hết thảy các quyền thế đều hầu việc và vâng lời Ngài. 28. Vậy, lời ấy đến đây là hết. Còn như ta, Đa-ni-ên, các ý tưởng ta khiến ta bối rối lắm. Sắc ta biến cải, dầu vậy, ta vẫn ghi nhớ những sự đó trong lòng ta.

Bản Dịch 2011

Khải Tượng về Bốn Sinh Vật

1 Trong năm thứ nhất của triều đại Bên-sác-xa vua Ba-by-lôn, Ða-ni-ên nằm trên giường và thấy chiêm bao. Ông thấy các khải tượng trong đầu ông. Ông ghi lại tất cả những gì ông đã thấy trong giấc chiêm bao ấy và nói, 2 “Tôi, Ða-ni-ên, xin thuật lại như sau: Ban đêm, trong một khải tượng, tôi thấy, kìa, bốn hướng gió trên trời đang vần vũ dữ dội trên mặt đại dương. 3 Từ dưới biển có bốn con thú đi lên; mỗi con đều khác với các con khác.

4 Con thứ nhất giống như sư tử và có cánh như đại bàng. Khi tôi đang mải mê nhìn tôi thấy đôi cánh nó bị nhổ đi, rồi nó được nhấc lên khỏi mặt đất và bắt phải đứng trên hai chân như người ta, và nó được ban cho tâm trí của một người.

5 Nầy, một con thú khác xuất hiện, con thú thứ nhì, giống như một con gấu. Nó đứng trườn lên một bên; trong miệng nó, giữa hai hàm răng, nhô ra ba xương sườn, và nó được bảo, “Hãy đứng dậy và ăn nuốt nhiều thịt.”

6 Kế đó tôi nhìn, và kìa, một con thú nữa xuất hiện, giống như con beo. Trên lưng nó có bốn cánh như cánh chim. Con thú ấy có bốn đầu, và nó được ban cho quyền cai trị.

7 Sau đó, ban đêm tôi thấy trong khải tượng, và kìa, con thú thứ tư. Nó trông thật đáng sợ, kinh khủng, và rất mạnh. Nó có các răng lớn bằng sắt. Nó cắn xé, nghiền nát, và chà đạp dưới chân những gì còn sót lại. Nó khác hẳn tất cả con thú trước nó; nó có mười sừng. 8 Ðang khi tôi nhìn các sừng của nó, kìa, một sừng khác, một sừng nhỏ, mọc lên giữa các sừng ấy; và trước nó thì ba sừng có trước nó lại bị nhổ tận gốc; và kìa, sừng ấy có các mắt như mắt của người ta, và có miệng nói những lời cao ngạo trịch thượng.

Ðấng Thái Cổ Phán Xét

9 Khi tôi đang nhìn tôi thấy các ngai được đặt vào chỗ;

Ðấng Thái Cổ ngồi vào ngai Ngài.

Y phục Ngài trắng như tuyết;

Tóc trên đầu Ngài tựa lông chiên tinh khiết;

Chiếc ngai Ngài rực cháy với lửa hừng;

Các bánh xe của ngai thảy đều rực lửa.

10 Từ thánh nhan Ngài lửa cuồn cuộn phát ra.

Ngàn ngàn hầu hạ Ngài,

Vạn vạn túc trực trước mặt Ngài.

Phiên tòa bắt đầu xử,

Và các sách được mở ra.

11 Bấy giờ tôi tiếp tục nhìn vì tiếng của những lời cao ngạo trịch thượng từ cái sừng ấy vang ra. Tôi cứ nhìn cho đến khi con thú ấy bị giết; thân xác nó bị tiêu hủy và bị thiêu trong lửa. 12 Các con thú còn lại đều bị tước hết quyền cai trị; tuy nhiên chúng được cho sống thêm một mùa và một kỳ.

13 Ban đêm tôi thấy trong các khải tượng,

Kìa, một Ðấng giống như Con Người ngự trên mây trời đến.

Ngài đến trước mặt Ðấng Thái Cổ,

Và được đưa ra trình diện trước Ðấng ấy.

14 Ngài được ban cho quyền trị vì, vinh hiển, và vương quyền,

Ðể mọi dân tộc, mọi quốc gia, và mọi ngữ tộc phải phục vụ Ngài.

Quyền trị vì của Ngài là quyền trị vì đời đời, không bao giờ dứt;

Vương quyền của Ngài không bao giờ bị hủy diệt.

Khải Tượng Ðược Giải Nghĩa

15 Về phần tôi, Ða-ni-ên, tâm trí trong tôi bối rối, và những khải tượng trong đầu làm tôi hoang mang. 16 Tôi tiến gần một trong những vị đang đứng đó và hỏi vị ấy sự thật về mọi điều ấy là gì. Vị ấy trả lời và giải thích cho tôi biết những điều ấy như sau:

17 “Bốn con thú to lớn chỉ về bốn vua sẽ trỗi lên trên đất. 18 Nhưng các thánh đồ của Ðấng Tối Cao sẽ nhận lấy vương quốc và chiếm hữu vương quốc đời đời, vô cùng, và vĩnh viễn.”

19 Bấy giờ tôi muốn biết sự thật về con thú thứ tư, con thú khác hơn tất cả con thú khác, một con thú cực kỳ đáng sợ; các răng nó bằng sắt, và các móng vuốt nó bằng đồng. Nó cắn xé, nghiền nát, và chà đạp dưới chân những gì còn sót lại. 20 Tôi cũng muốn biết về mười cái sừng trên đầu nó, và về cái sừng kia mọc lên sau, mà trước nó ba sừng khác phải rụng đi. Cái sừng đó có các mắt và miệng nói những lời cao ngạo trịch thượng. Ngoài ra nó trông có vẻ lớn hơn các sừng khác. 21 Trong khi tôi đang nhìn, cái sừng ấy giao chiến với các thánh đồ và thắng hơn họ 22 cho đến khi Ðấng Thái Cổ đến, và cuộc phán xét ban sự đắc thắng cho các thánh đồ của Ðấng Tối Cao; và thời điểm đã đến cho các thánh đồ chiếm hữu vương quốc. 23 Vị ấy nói thế này:

“Về con thú thứ tư,

Sẽ có một đế quốc thứ tư trên đất;

Ðế quốc ấy sẽ khác hơn tất cả đế quốc khác;

Nó sẽ ăn nuốt cả thế giới;

Nó sẽ giày đạp và nghiền nát thế giới dưới chân nó.

24 Còn về mười cái sừng,

Từ đế quốc ấy mười vua sẽ nổi lên;

Nhưng sẽ có một vua khác nổi lên sau mười vua đó;

Vua mới nổi lên ấy khác hơn các vua trước;

Vua mới ấy sẽ đè bẹp ba vua.

25 Vua ấy sẽ nói những lời chống lại Ðấng Tối Cao;

Vua ấy sẽ làm hại các thánh đồ của Ðấng Tối Cao;

Vua ấy sẽ cố thay đổi thì giờ và luật pháp.

Người ta sẽ trao quyền cho vua ấy một kỳ, các kỳ, và nửa kỳ.

26 Sau đó tòa phán xét sẽ ngồi lại xét xử;

Quyền bính của vua ấy bị tước đoạt, giải thể, và tiêu diệt hoàn toàn.

27 Bấy giờ vương quốc, quyền bính, và sự vĩ đại của các vương quốc dưới trời sẽ được ban cho dân thánh, tức các thánh đồ của Ðấng Tối Cao;

Vương quốc Ngài sẽ là vương quốc đời đời;

Và mọi quyền bính sẽ phục vụ Ngài và vâng lời Ngài.”

28 Những lời giải nghĩa về các khải tượng đến đây là chấm dứt. Nhưng về phần tôi, Ða-ni-ên, những tư tưởng trong tôi làm tôi quá đỗi sợ hãi, đến nỗi mặt tôi biến sắc, nhưng tôi giữ kín việc ấy trong lòng.

Tài Liệu