Đừng Buồn, Đừng Tiếng Than

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 05:34, ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Tựa đề: Đừng Buồn, Đừng Tiếc Than
  • Lời: Tường Lưu
  • Nhạc: Trở Về Bến Mơ của Ngọc Bích
  • Tài Liệu:

Lời Việt

Đừng Buồn, Đừng Tiếc Than
Một chiều buồn vấn vương
Soi dấu chân trên đường xưa hững hờ
Bao luyến lưu ngày mơ, giờ đã qua
Cơn gió chiều làm sao buồn ngẩn ngơ!
Ngày nào từng ước ao
Ta bước đi trên đường vui đón chào
Ta bước đi vào con đường thắm hoa
Cây lá cành cùng reo tiếng hòa ca...
Nếu sống mãi với tâm tư nao sờn
Đâu thấy hoa bên đường ngào ngạt hương?
Nếu sống mãi giấc mơ xưa phai mờ
Thương tiếc chi cho lòng mình tan vỡ?
Đừng buồn, đừng tiếc than
Ta cứ vui trong niềm tin vững vàng
Ta cứ vui, trình tâm sự trước Ngôi
Duy Chúa là nguồn ơn phước mà thôi!

Tài Liệu Tham Khảo