Thay đổi liên quan

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nhập tên trang để xem các thay đổi được thực hiện tại những trang được liên kết với trang đó. (Để xem các trang được xếp vào một thể loại nào đó, nhập Thể loại:Tên thể loại). Các thay đổi được thực hiện tại trang trong danh sách bạn theo dõi được tô đậm.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 06:31 ngày 24 tháng 10 năm 2020 trở về sau
   
Tên trang:
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 20 tháng 10 năm 2020

     20:37  Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời/Xuân Bất Diệt‎‎ 2 thay đổi lịch sử -16 [ThanhCa‎ (2×)]
     
20:37 (hiện | trước) -17 ThanhCa Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     
20:34 (hiện | trước) +1 ThanhCa Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     20:30  Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời/Duyên Lành Do Chúa‎‎ 3 thay đổi lịch sử +12 [ThanhCa‎ (3×)]
     
20:30 (hiện | trước) +87 ThanhCa Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     
20:28 (hiện | trước) -72 ThanhCa Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     
20:24 (hiện | trước) -3 ThanhCa Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     20:20  Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời/Halelugia‎‎ 5 thay đổi lịch sử -10 [ThanhCa‎ (5×)]
     
20:20 (hiện | trước) +79 ThanhCa Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     
20:16 (hiện | trước) -104 ThanhCa Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     
20:11 (hiện | trước) -14 ThanhCa Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     
20:10 (hiện | trước) +37 ThanhCa Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     
20:09 (hiện | trước) -8 ThanhCa Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     19:57  Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời/Đầy Dẫy Trong Con‎‎ 2 thay đổi lịch sử +3.186 [ThanhCa‎ (2×)]
     
19:57 (hiện | trước) +3.176 ThanhCa Thảo luận đóng góp →‎Lời
     
19:48 (hiện | trước) +10 ThanhCa Thảo luận đóng góp
     19:47  Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời/Ai Bên Đường‎‎ 2 thay đổi lịch sử +3.179 [ThanhCa‎ (2×)]
     
19:47 (hiện | trước) +3.169 ThanhCa Thảo luận đóng góp →‎Lời
     
19:37 (hiện | trước) +10 ThanhCa Thảo luận đóng góp
     19:36  Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời/Qua Bao Thăng Trầm‎‎ 2 thay đổi lịch sử +3.396 [ThanhCa‎ (2×)]
     
19:36 (hiện | trước) +3.386 ThanhCa Thảo luận đóng góp →‎Lời
     
19:24 (hiện | trước) +10 ThanhCa Thảo luận đóng góp