Thay đổi gần đây

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 01:25 ngày 19 tháng 1 năm 2022 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 18 tháng 1 năm 2022

     18:05  Thi Thiên: Chương 6‎‎ 8 thay đổi lịch sử +3.163 [Admin‎ (8×)]
     
18:05 (hiện | trước) +1.446 Admin Thảo luận đóng góp
     
18:05 (hiện | trước) +269 Admin Thảo luận đóng góp
     
18:04 (hiện | trước) -4 Admin Thảo luận đóng góp
     
18:02 (hiện | trước) +10 Admin Thảo luận đóng góp
     
18:00 (hiện | trước) +278 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:54 (hiện | trước) +274 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:45 (hiện | trước) +328 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:28 (hiện | trước) +562 Admin Thảo luận đóng góp
     18:05  Thi Thiên: Chương 5 khácsử -17 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 17 tháng 1 năm 2022

     05:18  Thi Thiên: Chương 5‎‎ 8 thay đổi lịch sử +4.072 [Admin‎ (8×)]
     
05:18 (hiện | trước) +2.035 Admin Thảo luận đóng góp
     
05:14 (hiện | trước) -11 Admin Thảo luận đóng góp
     
05:11 (hiện | trước) +384 Admin Thảo luận đóng góp
     
04:59 (hiện | trước) -3 Admin Thảo luận đóng góp
     
04:55 (hiện | trước) +629 Admin Thảo luận đóng góp
     
04:34 (hiện | trước) +570 Admin Thảo luận đóng góp
     
04:19 (hiện | trước) +4 Admin Thảo luận đóng góp
     
04:18 (hiện | trước) +464 Admin Thảo luận đóng góp
     04:04  Đoạn Thiên Ca khácsử +695 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 16 tháng 1 năm 2022

     19:54  Thi Thiên: Chương 5 khácsử +286 Admin Thảo luận đóng góp
     19:53  Thi Thiên: Chương 4‎‎ 5 thay đổi lịch sử +2.932 [Admin‎ (5×)]
     
19:53 (hiện | trước) +1.610 Admin Thảo luận đóng góp
     
19:51 (hiện | trước) +228 Admin Thảo luận đóng góp
     
19:40 (hiện | trước) +241 Admin Thảo luận đóng góp
     
19:32 (hiện | trước) +512 Admin Thảo luận đóng góp
     
18:54 (hiện | trước) +341 Admin Thảo luận đóng góp
     18:37  Thi Thiên: Chương 1‎‎ 6 thay đổi lịch sử +1.289 [Admin‎ (6×)]
     
18:37 (hiện | trước) +1.032 Admin Thảo luận đóng góp
     
06:20 (hiện | trước) +199 Admin Thảo luận đóng góp
     
06:17 (hiện | trước) -9 Admin Thảo luận đóng góp
     
06:15 (hiện | trước) +10 Admin Thảo luận đóng góp
     
06:14 (hiện | trước) +20 Admin Thảo luận đóng góp
     
06:08 (hiện | trước) +37 Admin Thảo luận đóng góp
     18:36  Thi Thiên: Chương 2‎‎ 7 thay đổi lịch sử +3.351 [Admin‎ (7×)]
     
18:36 (hiện | trước) +1.540 Admin Thảo luận đóng góp
     
07:18 (hiện | trước) +10 Admin Thảo luận đóng góp
     
07:15 (hiện | trước) +269 Admin Thảo luận đóng góp
     
07:14 (hiện | trước) +435 Admin Thảo luận đóng góp
     
06:58 (hiện | trước) +378 Admin Thảo luận đóng góp
     
06:44 (hiện | trước) +313 Admin Thảo luận đóng góp
     
06:34 (hiện | trước) +406 Admin Thảo luận đóng góp
     18:34  Thi Thiên: Chương 3‎‎ 5 thay đổi lịch sử +2.605 [Admin‎ (5×)]
     
18:34 (hiện | trước) +1.168 Admin Thảo luận đóng góp
     
18:30 (hiện | trước) +3 Admin Thảo luận đóng góp
     
08:09 (hiện | trước) +12 Admin Thảo luận đóng góp
     
08:05 (hiện | trước) +780 Admin Thảo luận đóng góp
     
07:50 (hiện | trước) +642 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 15 tháng 1 năm 2022

     03:14  Thi Thiên: Chương 121 khácsử -6 Admin Thảo luận đóng góp
     02:00  Vui Mang Thập Tự‎‎ 2 thay đổi lịch sử +904 [Admin‎ (2×)]
     
02:00 (hiện | trước) +31 Admin Thảo luận đóng góp
     
01:58 (hiện | trước) +873 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 14 tháng 1 năm 2022

     02:31  Ga-la-ti: Chương 2‎‎ 2 thay đổi lịch sử +4 [Admin‎ (2×)]
     
02:31 (hiện | trước) +14 Admin Thảo luận đóng góp
     
01:43 (hiện | trước) -10 Admin Thảo luận đóng góp
     02:01  Ga-la-ti: Chương 1 khácsử +26 Admin Thảo luận đóng góp