Thay đổi gần đây

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 17:52 ngày 27 tháng 11 năm 2021 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 25 tháng 11 năm 2021

     16:54  Cô-lô-se: Chương 3 khácsử -1 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 19 tháng 11 năm 2021

     01:39  Lo Vực Người Luân Vong khácsử +871 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 18 tháng 11 năm 2021

     16:20  I Cô-rinh-tô: Chương 1‎‎ 3 thay đổi lịch sử +43 [Admin‎ (3×)]
     
16:20 (hiện | trước) +37 Admin Thảo luận đóng góp
     
16:12 (hiện | trước) +18 Admin Thảo luận đóng góp
     
16:08 (hiện | trước) -12 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 17 tháng 11 năm 2021

     14:00  II Cô-rinh-tô: Chương 9 khácsử -6 Admin Thảo luận đóng góp
     13:54  II Cô-rinh-tô: Chương 8 khácsử +9 Admin Thảo luận đóng góp
     13:48  II Cô-rinh-tô: Chương 7 khácsử -12 Admin Thảo luận đóng góp
     13:31  II Cô-rinh-tô: Chương 6 khácsử -27 Admin Thảo luận đóng góp
     13:24  II Cô-rinh-tô: Chương 5 khácsử +96 Admin Thảo luận đóng góp
     13:13  II Cô-rinh-tô: Chương 4 khácsử -3 Admin Thảo luận đóng góp
     13:06  II Cô-rinh-tô: Chương 3‎‎ 4 thay đổi lịch sử +137 [Admin‎ (4×)]
     
13:06 (hiện | trước) +36 Admin Thảo luận đóng góp
     
12:59 (hiện | trước) +7 Admin Thảo luận đóng góp
     
12:58 (hiện | trước) +70 Admin Thảo luận đóng góp
     
12:47 (hiện | trước) +24 Admin Thảo luận đóng góp
     06:29  Rô-ma: Chương 13‎‎ 2 thay đổi lịch sử +8 [Admin‎ (2×)]
     
06:29 (hiện | trước) +18 Admin Thảo luận đóng góp
     
06:09 (hiện | trước) -10 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 16 tháng 11 năm 2021

     22:52  Rô-ma: Chương 13 khácsử +30 Admin Thảo luận đóng góp
     14:00  II Cô-rinh-tô: Chương 5 khácsử +14 Admin Thảo luận đóng góp
     13:51  II Cô-rinh-tô: Chương 4 khácsử +2 Admin Thảo luận đóng góp
     13:39  II Cô-rinh-tô: Chương 3‎‎ 2 thay đổi lịch sử +26 [Admin‎ (2×)]
     
13:39 (hiện | trước) +28 Admin Thảo luận đóng góp
     
13:33 (hiện | trước) -2 Admin Thảo luận đóng góp
     13:27  II Cô-rinh-tô: Chương 2‎‎ 8 thay đổi lịch sử +161 [Admin‎ (8×)]
     
13:27 (hiện | trước) +24 Admin Thảo luận đóng góp
     
13:20 (hiện | trước) +100 Admin Thảo luận đóng góp
     
12:34 (hiện | trước) +69 Admin Thảo luận đóng góp
     
12:32 (hiện | trước) +18 Admin Thảo luận đóng góp
     
12:28 (hiện | trước) -4 Admin Thảo luận đóng góp
     
12:27 (hiện | trước) +36 Admin Thảo luận đóng góp
     
12:18 (hiện | trước) -49 Admin Thảo luận đóng góp
     
12:08 (hiện | trước) -33 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 14 tháng 11 năm 2021

     14:40  II Cô-rinh-tô: Chương 1‎‎ 6 thay đổi lịch sử +44 [Admin‎ (6×)]
     
14:40 (hiện | trước) +3 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:33 (hiện | trước) +14 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:23 (hiện | trước) +32 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:12 (hiện | trước) +8 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:10 (hiện | trước) -65 Admin Thảo luận đóng góp
     
13:54 (hiện | trước) +52 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 13 tháng 11 năm 2021

     15:36  Ga-la-ti: Chương 4‎‎ 3 thay đổi lịch sử +86 [Admin‎ (3×)]
     
15:36 (hiện | trước) +28 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:30 (hiện | trước) +8 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:56 (hiện | trước) +50 Admin Thảo luận đóng góp
     15:23  Ga-la-ti: Chương 2‎‎ 2 thay đổi lịch sử +53 [Admin‎ (2×)]
     
15:23 (hiện | trước) +3 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:56 (hiện | trước) +50 Admin Thảo luận đóng góp
     15:14  Ga-la-ti: Chương 1‎‎ 4 thay đổi lịch sử +50 [Admin‎ (4×)]
     
15:14 (hiện | trước) 0 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:55 (hiện | trước) +1 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:54 (hiện | trước) -1 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:53 (hiện | trước) +50 Admin Thảo luận đóng góp
     15:10  Ga-la-ti: Chương 3‎‎ 3 thay đổi lịch sử +92 [Admin‎ (3×)]
     
15:10 (hiện | trước) +12 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:05 (hiện | trước) +30 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:56 (hiện | trước) +50 Admin Thảo luận đóng góp
     14:57  Ga-la-ti: Chương 5 khácsử +50 Admin Thảo luận đóng góp
     14:53  Ga-la-ti: Chương 6 khácsử -36 Admin Thảo luận đóng góp