Khác biệt giữa các bản “Đêm Thánh”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: Cantique de Noël *Lời: Placide Cappeau (1808–1877) *Nhạc: John Francis Wade *Lời Việt: Ban Biên Soạn Thá…”)
 
 
(Không hiển thị 11 phiên bản của một người dùng khác ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
 
==Tác Giả==
 
==Tác Giả==
 
+
*Nguyên tác: '''Cantique de Noël'''
*Nguyên tác: Cantique de Noël
+
*Lời:  [[Placide Cappeau]] (1808–1877)
 
+
*Nhạc: [[Adolphe Charles Adam]] (1803–1856)
*Lời:  Placide Cappeau (1808–1877)
+
*Lời Anh: John Sullivan Dwight
 
+
*Lời Việt: Ban Biên Soạn Thánh Ca - Đêm Thánh
*Nhạc: John Francis Wade
+
*Lời Việt: [[Vĩnh Phúc]] [[Trần Lưu Hoàng]] - Đêm Thánh
 
 
*Lời Việt: Ban Biên Soạn Thánh Ca - Hỡi Môn Đồ Trung Tín
 
 
 
*Lời Việt: Vĩnh Phúc - Cùng Đến Thờ Chúa
 
 
 
 
==Cantique de Noël==
 
==Cantique de Noël==
 
 
:'''Lời Pháp: Placide Cappeau (1808–1877)'''
 
:'''Lời Pháp: Placide Cappeau (1808–1877)'''
 
 
:1.    Minuit, chrétiens, c'est l'heure solennelle,
 
:1.    Minuit, chrétiens, c'est l'heure solennelle,
 
:    Où l'Homme Dieu descendit jusqu'à nous
 
:    Où l'Homme Dieu descendit jusqu'à nous
Dòng 21: Dòng 14:
 
:    Le monde entier tressaille d'espérance
 
:    Le monde entier tressaille d'espérance
 
:    En cette nuit qui lui donne un Sauveur.
 
:    En cette nuit qui lui donne un Sauveur.
 
 
:        Peuple à genoux, attends ta délivrance.
 
:        Peuple à genoux, attends ta délivrance.
 
:        Noël, Noël, voici le Rédempteur,
 
:        Noël, Noël, voici le Rédempteur,
 
:        Noël, Noël, voici le Rédempteur !
 
:        Noël, Noël, voici le Rédempteur !
 
 
:2.    De notre foi que la lumière ardente
 
:2.    De notre foi que la lumière ardente
 
:    Nous guide tous au berceau de l'Enfant,
 
:    Nous guide tous au berceau de l'Enfant,
Dòng 32: Dòng 23:
 
:    Le Roi des rois naît dans une humble crèche:
 
:    Le Roi des rois naît dans une humble crèche:
 
:    Puissants du jour, fiers de votre grandeur,
 
:    Puissants du jour, fiers de votre grandeur,
 
 
:        A votre orgueil, c'est de là que Dieu prêche.
 
:        A votre orgueil, c'est de là que Dieu prêche.
 
:        Courbez vos fronts devant le Rédempteur.
 
:        Courbez vos fronts devant le Rédempteur.
 
:        Courbez vos fronts devant le Rédempteur.
 
:        Courbez vos fronts devant le Rédempteur.
 
 
:3.    Le Rédempteur a brisé toute entrave :
 
:3.    Le Rédempteur a brisé toute entrave :
 
:    La terre est libre, et le ciel est ouvert.
 
:    La terre est libre, et le ciel est ouvert.
Dòng 43: Dòng 32:
 
:    Qui lui dira notre reconnaissance,
 
:    Qui lui dira notre reconnaissance,
 
:    C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt.
 
:    C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt.
 
 
:        Peuple debout ! Chante ta délivrance,
 
:        Peuple debout ! Chante ta délivrance,
 
:        Noël, Noël, chantons le Rédempteur,
 
:        Noël, Noël, chantons le Rédempteur,
 
:        Noël, Noël, chantons le Rédempteur !
 
:        Noël, Noël, chantons le Rédempteur !
 
 
 
==O Holy Night!==
 
==O Holy Night!==
 
 
:'''Lời Anh: John Sullivan Dwight (1813–1893)'''
 
:'''Lời Anh: John Sullivan Dwight (1813–1893)'''
 
 
:1.    O holy night! The stars are brightly shining,
 
:1.    O holy night! The stars are brightly shining,
 
:    It is the night of our dear Saviour's birth.
 
:    It is the night of our dear Saviour's birth.
Dòng 59: Dòng 43:
 
:    A thrill of hope the weary world rejoices,
 
:    A thrill of hope the weary world rejoices,
 
:    For yonder breaks a new and glorious morn.
 
:    For yonder breaks a new and glorious morn.
 
 
:        Fall on your knees! O hear the angel voices!
 
:        Fall on your knees! O hear the angel voices!
 
:        O night divine, O night when Christ was born;
 
:        O night divine, O night when Christ was born;
 
:        O night divine, O night, O night Divine.
 
:        O night divine, O night, O night Divine.
 
 
:2.    Led by the light of Faith serenely beaming,
 
:2.    Led by the light of Faith serenely beaming,
 
:    With glowing hearts by His cradle we stand.
 
:    With glowing hearts by His cradle we stand.
Dòng 70: Dòng 52:
 
:    The King of Kings lay thus in lowly manger;
 
:    The King of Kings lay thus in lowly manger;
 
:    In all our trials born to be our friend.
 
:    In all our trials born to be our friend.
 
 
:        He knows our need, our weakness is no stranger,
 
:        He knows our need, our weakness is no stranger,
 
:        Behold your King! Before Him lowly bend!
 
:        Behold your King! Before Him lowly bend!
 
:        Behold your King, Before Him lowly bend!
 
:        Behold your King, Before Him lowly bend!
 
 
:3.    Truly He taught us to love one another;
 
:3.    Truly He taught us to love one another;
 
:    His law is love and His gospel is peace.
 
:    His law is love and His gospel is peace.
Dòng 81: Dòng 61:
 
:    Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we,
 
:    Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we,
 
:    Let all within us praise His holy name.
 
:    Let all within us praise His holy name.
 
 
:        Christ is the Lord! O praise His Name forever,
 
:        Christ is the Lord! O praise His Name forever,
 
:        His power and glory evermore proclaim.
 
:        His power and glory evermore proclaim.
 
:        His power and glory evermore proclaim.
 
:        His power and glory evermore proclaim.
 
 
 
==Đêm Thánh==
 
==Đêm Thánh==
 
+
:'''Lời Việt: [[Vĩnh Phúc]] - [[Trần Lưu Hoàng]]'''
:'''Lời Việt: Vĩnh Phúc'''
 
 
 
 
:1. Trời dần vào đêm, muôn sao huy hoàng soi khắp nơi
 
:1. Trời dần vào đêm, muôn sao huy hoàng soi khắp nơi
 
:Ôi đêm tuyệt vời là đêm Chúa sinh ra đời
 
:Ôi đêm tuyệt vời là đêm Chúa sinh ra đời
Dòng 97: Dòng 72:
 
:“Giê-xu xuống đời trong máng chiên thấp hèn biết bao,  
 
:“Giê-xu xuống đời trong máng chiên thấp hèn biết bao,  
 
:Nhân gian thái bình danh Chúa vinh hiển trời cao”
 
:Nhân gian thái bình danh Chúa vinh hiển trời cao”
 
 
:'''Điệp Khúc:'''   
 
:'''Điệp Khúc:'''   
 
:Nhớ đêm bình an, đêm Chúa từ trời đầy vinh quang
 
:Nhớ đêm bình an, đêm Chúa từ trời đầy vinh quang
 
:                    Sanh xuống nơi trần gian, lúc muôn thiên sứ ca vang
 
:                    Sanh xuống nơi trần gian, lúc muôn thiên sứ ca vang
 
:                    Đêm thánh ngời sáng, chiếu ra tình thương chứa chan.
 
:                    Đêm thánh ngời sáng, chiếu ra tình thương chứa chan.
 
 
:2. Nhiều ngày chờ trông, đêm ấy thỏa nguyện bao ước mong
 
:2. Nhiều ngày chờ trông, đêm ấy thỏa nguyện bao ước mong
 
:Có anh mục đồng quỳ bên Chúa vui trong lòng
 
:Có anh mục đồng quỳ bên Chúa vui trong lòng
Dòng 109: Dòng 82:
 
:Tôn vinh chúc tụng, dâng hiến bao lễ vật trước nôi
 
:Tôn vinh chúc tụng, dâng hiến bao lễ vật trước nôi
 
:Dâng lên tấm lòng tha thiết yêu Chúa mà thôi!
 
:Dâng lên tấm lòng tha thiết yêu Chúa mà thôi!
 
+
:'''Điệp Khúc:''' 
 +
:Chúa đem niềm vui, ơn phước từ trời vào thế-giới,
 +
:      Thay-đổi đời mới, thương người lạc lối xa-xôi,   
 +
:      Tha-thứ tội-lỗi, cứu muôn người trên khắp nơi…
 
:3. Nhờ nguồn bình an, Giê-xu đem vào nơi thế gian
 
:3. Nhờ nguồn bình an, Giê-xu đem vào nơi thế gian
 
:Xóa đi đau buồn, làm tươi mới bao tâm hồn
 
:Xóa đi đau buồn, làm tươi mới bao tâm hồn
Dòng 116: Dòng 92:
 
:Hôm nay dưới trần gian có bao tấm lòng biết ơn
 
:Hôm nay dưới trần gian có bao tấm lòng biết ơn
 
:Ca lên khúc nhạc êm ái dâng Chúa tình thương.
 
:Ca lên khúc nhạc êm ái dâng Chúa tình thương.
 
+
:'''Điệp Khúc:''' 
 
+
:Nhớ đêm bình an, đêm Chúa từ trời đầy vinh quang
 +
:                    Sanh xuống nơi trần gian, lúc muôn thiên sứ ca vang
 +
:                    Đêm thánh ngời sáng, chiếu ra tình thương chứa chan.
 
==Đêm Thánh==
 
==Đêm Thánh==
 
 
:'''Lời Việt: Ban Biên Soạn Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam'''
 
:'''Lời Việt: Ban Biên Soạn Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam'''
 
 
:1. Kìa vùng trời đông ngôi sao Tin Lành soi sáng choang,
 
:1. Kìa vùng trời đông ngôi sao Tin Lành soi sáng choang,
 
:Con Trời tự hạ thành nhân giữa đêm kinh hoàng;
 
:Con Trời tự hạ thành nhân giữa đêm kinh hoàng;
Dòng 128: Dòng 104:
 
:Bao năm cảnh đời như giữa đêm ác tội khiếp kinh,
 
:Bao năm cảnh đời như giữa đêm ác tội khiếp kinh,
 
:Hôm nay khắp trời trông rõ quang cảnh bình minh.
 
:Hôm nay khắp trời trông rõ quang cảnh bình minh.
 
 
:'''Điệp Khúc:'''  
 
:'''Điệp Khúc:'''  
 
:Chúa sanh giờ đây,
 
:Chúa sanh giờ đây,
Dòng 136: Dòng 111:
 
:Ðêm Chúa từ ái,
 
:Ðêm Chúa từ ái,
 
:Ấy đêm Thần Tử giáng sinh.
 
:Ấy đêm Thần Tử giáng sinh.
 
 
:2. Mục đồng gặp ngay
 
:2. Mục đồng gặp ngay
 
:Anh Nhi trong chuồng chiên đáng thương,
 
:Anh Nhi trong chuồng chiên đáng thương,
Dòng 144: Dòng 118:
 
:Jêsus trải trường đau khổ thương cảm nhược điểm ta,
 
:Jêsus trải trường đau khổ thương cảm nhược điểm ta,
 
:Ban ơn giữ gìn ta khỏi mưu quỉ quyền ma.
 
:Ban ơn giữ gìn ta khỏi mưu quỉ quyền ma.
 
 
:3. Ngài từng dạy ta nên yêu thương cùng nhau chớ phai,
 
:3. Ngài từng dạy ta nên yêu thương cùng nhau chớ phai,
 
:Yêu là luật Ngài, bình an ấy Tin Lành Ngài;
 
:Yêu là luật Ngài, bình an ấy Tin Lành Ngài;
Dòng 153: Dòng 126:
  
  
 +
[[Category:Giáng Sinh]]
 +
 +
==Ca Khúc==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/mp3/66.mp3</html5media>
 +
==Nhạc Đệm==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/beat/66.mp3</html5media>
 +
==Nhạc==
 +
:<pdf width="400px" height="600px">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/sheet/66.pdf</pdf>
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
+
* Châu Thanh, [http://www.thuvientinlanh.org/o-holy-night/ Tiểu Sử Thánh Ca Đêm Thánh], Thư Viện Tin Lành (2012)
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam]] (1950) - Bài số 66.
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam]] (1950) - Bài số 66.
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý]] - Bài số 37.
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý]] - Bài số 37.
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ]] - Bài số 74.
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ]] - Bài số 74.
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist]] - Bài số 73.
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist]] - Bài số 73.
 +
* Tuyển Tập Thánh Ca Chép Tay của Nhạc sĩ [[Vĩnh Phúc]].
 +
* [[Thánh Ca]] - Thư Viện Tin Lành

Bản hiện tại lúc 04:12, ngày 21 tháng 10 năm 2020

Tác Giả

Cantique de Noël

Lời Pháp: Placide Cappeau (1808–1877)
1. Minuit, chrétiens, c'est l'heure solennelle,
Où l'Homme Dieu descendit jusqu'à nous
Pour effacer la tache originelle
Et de Son Père arrêter le courroux.
Le monde entier tressaille d'espérance
En cette nuit qui lui donne un Sauveur.
Peuple à genoux, attends ta délivrance.
Noël, Noël, voici le Rédempteur,
Noël, Noël, voici le Rédempteur !
2. De notre foi que la lumière ardente
Nous guide tous au berceau de l'Enfant,
Comme autrefois une étoile brillante
Y conduisit les chefs de l'Orient.
Le Roi des rois naît dans une humble crèche:
Puissants du jour, fiers de votre grandeur,
A votre orgueil, c'est de là que Dieu prêche.
Courbez vos fronts devant le Rédempteur.
Courbez vos fronts devant le Rédempteur.
3. Le Rédempteur a brisé toute entrave :
La terre est libre, et le ciel est ouvert.
Il voit un frère où n'était qu'un esclave,
L'amour unit ceux qu'enchaînait le fer.
Qui lui dira notre reconnaissance,
C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt.
Peuple debout ! Chante ta délivrance,
Noël, Noël, chantons le Rédempteur,
Noël, Noël, chantons le Rédempteur !

O Holy Night!

Lời Anh: John Sullivan Dwight (1813–1893)
1. O holy night! The stars are brightly shining,
It is the night of our dear Saviour's birth.
Long lay the world in sin and error pining,
'Til He appear'd and the soul felt its worth.
A thrill of hope the weary world rejoices,
For yonder breaks a new and glorious morn.
Fall on your knees! O hear the angel voices!
O night divine, O night when Christ was born;
O night divine, O night, O night Divine.
2. Led by the light of Faith serenely beaming,
With glowing hearts by His cradle we stand.
So led by light of a star sweetly gleaming,
Here come the wise men from Orient land.
The King of Kings lay thus in lowly manger;
In all our trials born to be our friend.
He knows our need, our weakness is no stranger,
Behold your King! Before Him lowly bend!
Behold your King, Before Him lowly bend!
3. Truly He taught us to love one another;
His law is love and His gospel is peace.
Chains shall He break for the slave is our brother;
And in His name all oppression shall cease.
Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we,
Let all within us praise His holy name.
Christ is the Lord! O praise His Name forever,
His power and glory evermore proclaim.
His power and glory evermore proclaim.

Đêm Thánh

Lời Việt: Vĩnh Phúc - Trần Lưu Hoàng
1. Trời dần vào đêm, muôn sao huy hoàng soi khắp nơi
Ôi đêm tuyệt vời là đêm Chúa sinh ra đời
Rợp trời thần binh tung bay qua ngàn mây sáng soi
Đến nơi trần thế truyền tin vui tới cho người
“Giê-xu xuống đời trong máng chiên thấp hèn biết bao,
Nhân gian thái bình danh Chúa vinh hiển trời cao”
Điệp Khúc:
Nhớ đêm bình an, đêm Chúa từ trời đầy vinh quang
Sanh xuống nơi trần gian, lúc muôn thiên sứ ca vang
Đêm thánh ngời sáng, chiếu ra tình thương chứa chan.
2. Nhiều ngày chờ trông, đêm ấy thỏa nguyện bao ước mong
Có anh mục đồng quỳ bên Chúa vui trong lòng
Cùng nhìn vì sao ba vua băng rừng qua núi cao
Chốn xưa tìm tới thật sung sướng ngắm Con Trời
Tôn vinh chúc tụng, dâng hiến bao lễ vật trước nôi
Dâng lên tấm lòng tha thiết yêu Chúa mà thôi!
Điệp Khúc:
Chúa đem niềm vui, ơn phước từ trời vào thế-giới,
Thay-đổi đời mới, thương người lạc lối xa-xôi,
Tha-thứ tội-lỗi, cứu muôn người trên khắp nơi…
3. Nhờ nguồn bình an, Giê-xu đem vào nơi thế gian
Xóa đi đau buồn, làm tươi mới bao tâm hồn
Ngài dùng tình thương, ơn phước cứu người khắp bốn phương
Phá tan xiềng xích, cùng xua hết bóng đêm trường
Hôm nay dưới trần gian có bao tấm lòng biết ơn
Ca lên khúc nhạc êm ái dâng Chúa tình thương.
Điệp Khúc:
Nhớ đêm bình an, đêm Chúa từ trời đầy vinh quang
Sanh xuống nơi trần gian, lúc muôn thiên sứ ca vang
Đêm thánh ngời sáng, chiếu ra tình thương chứa chan.

Đêm Thánh

Lời Việt: Ban Biên Soạn Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
1. Kìa vùng trời đông ngôi sao Tin Lành soi sáng choang,
Con Trời tự hạ thành nhân giữa đêm kinh hoàng;
Vì lòng Ngài yêu nhân thế đắm chìm nơi bến mê,
Ra đời làm giá cao quí cứu chúng sinh về;
Bao năm cảnh đời như giữa đêm ác tội khiếp kinh,
Hôm nay khắp trời trông rõ quang cảnh bình minh.
Điệp Khúc:
Chúa sanh giờ đây,
Ðêm thánh vinh quang vui vẻ bấy!
Ðêm phước hạnh đấy,
Ðêm bình hòa, đêm an ninh,
Ðêm Chúa từ ái,
Ấy đêm Thần Tử giáng sinh.
2. Mục đồng gặp ngay
Anh Nhi trong chuồng chiên đáng thương,
Ðơn thành thờ lạy thần nhân hiển vinh lạ thường;
Tìm thờ lạy Vua! Xưa bác sĩ nhìn sao ruổi dong,
Nay ta thành kính cùng tôn Chúa cách hết lòng;
Jêsus trải trường đau khổ thương cảm nhược điểm ta,
Ban ơn giữ gìn ta khỏi mưu quỉ quyền ma.
3. Ngài từng dạy ta nên yêu thương cùng nhau chớ phai,
Yêu là luật Ngài, bình an ấy Tin Lành Ngài;
Ngài vì tội nô nên bẻ xích xiềng ma quỉ kia,
Danh Ngài truyền đến, bao áp chế thảy xa lìa;
Ta nên hết lòng tôn kính danh Ðấng vừa giáng sinh,
Dâng lên khúc thần ca cảm ơn Chúa diệu vinh.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo